Budapest, view from Gellért Hill. Photo: Alan Grant

ESI (Avrupa İstikrar Girişimi), kar gütmeyen bir düşünce kuruluşu olarak yaptığı araştırmalarda farklı kurumların maddi desteğine ihtiyaç duyuyor. Kuruluşumuz var olan en geniş bilgi ağından yararlanmak için araştırma enstitüleri, hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, medya ve özel sektör mensupları ile işbirliği yapıyor.

Stratejik ortaklarımız ve destekleyenlerimiz sayesinde analitik çalışmalarımızı, maddi karşılık beklemeden paylaşma imkanına sahibiz.

ESI'ni destekleyen kurumve kuruluşların, ürettiklerimize inançları ve maddi katkıları için minnettarız. Viyana'daki. ERSTE Vakfı ESI'nin Balkan Journey projesini ve Balkanlarda yeni analitik çalışmalarının arasştırılmasına yönelik çabalarımızı destekliyor. Charles Stewart Mott Vakfı yerel çalışmalarımıza yaptığı katkı ile sosyal ve ekonomik eğilimleri yakalamamızı sağlıyor. Norveç Dışişleri Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı belediyeler üzerine incelemelerimizin sonuçlarını daha geniş kitlelere aktarmamızı sağlıyor.

2003-2004'te İngiltere Uluslararası Gelişim Bakanlığı ESI'nin düzenlediği Bosna Yönetişim Değerlendirmesi'ni destekledi. Başlıca finans kaynaklarından biri olan Açık Toplum Enstitüsü aynı zamanda Kafkaslar'da kapasite yaratımına da destek veriyor. Konferanslarımızı Wilton Park ve King Baudouin Vakfı gibi kuruluşların ortaklığı ile, onların katkıları sayesinde gerçekleştiriyoruz. Yakın geçmişte, İsveç, Slovenya, İrlanda, Kanada ve Almanya Hükümetleri ve Saraybosna Hollanda Büyükelçiliği ESI'nin istikrarlı destekçileri oldular, araştırma ve çalışmalarımıza maddi kaynak sağladı. ABD Barış Enstitüsü ESI'nin Karadağ Projesini destekledi ve iki geniş çaplı rapor ve siyaset önerisi hazırlamamızı mümkün kıldı. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, ESI'nin ilk yüksek düzey katılımlı beyin fırtınası toplantısının sponsoru ve ortağı oldu. Bu toplantıya, kilit karar alıcılar ve bölgenin uzmanları katılarak geleceğin siyaseti için yeni fikirler geliştirdi. Projelerin finansmanı dışında, kurumun idaresi için bir takım kuruluşlar destek veriyor. Bunlar arasında Washington merkezli German Marshall Fonu ve İsveç Hükümeti ilk sırada bulunuyor.

ESI olarak, zor süreçlerde karar alıcılara fikirsel yardımda bulunmamıza olanak tanıyan, yukarıda adı geçen tüm kurum ve kuruluşlara, maddi katkıları ve manevi destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.

ESI'ne destek verenler:

ERSTE Stiftung

DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung

Stiftung Mercator

Stiftung Mercator

Robert Bosch Stiftung

Robert Bosch Stiftung

Swedish Government

Swedish Government

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

Open Society Institute

Open Society Institute

Rockefeller Brothers Fund

Rockefeller Brothers Fund

Charles Stewart Mott Foundation

Charles Stewart Mott Foundation

Department for International Development (DFID)

Department for International Development (DFID)

European Commission

European Commission

Department of Foreign Affairs and International Trade

Department of Foreign Affairs and International Trade

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve

 

Departement of Foreign Affairs

Department of Foreign Affairs

Auswärtiges Amt

Auswärtiges Amt

Udenriksministeriet

Udenriksministeriet

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

United States institute Of Peace

United States institute Of Peace

Utrikespolitiska Institutet

Utrikespolitiska Institutet

DEZA

DEZA

The German Marshall Fund of the United States

The German Marshall Fund of the United States

Foreign & Commonwealth Office

Foreign & Commonwealth Office

King Baudouin Foundation

King Baudouin Foundation

Körber Stiftung

Körber Stiftung

Wilton Park

Wilton Park
Paylaş: What are these?
Fon Kaynakları