Publications

Azerbaijan

Avrupa Batakliği (Havyar Diplomasisi 2. Bölüm) – Savcılar, Yolsuzluk ve Avrupa Konseyi

17 Dec 2016

Temel uluslararası normları yolsuzluk vasıtasıyla işlevsiz kılmak mümkün mü? Uluslararası siyaset siyasetçilerin şahsî hırslarına göre baştan aşağı yeniden şekillendirilebilir mi? Bu iki soru günümüzde küresel çapta siyasetin yanıt bulmaya çalıştığı en önemli sorular arasında. Ancak "evet" cevabı veren bir kurum özellikle dikkat çekiyor: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruyucusu ve –kurulduğu 1949 yılından bu yana- dünyanın en önde gelen hükûmetlerarası insan hakları kuruluşu olan Avrupa Konseyi.

Migration

Pangloss Brüksel'de. Ege Anlaşması nasıl doğru (ya da yanlış) hayata geçirilebilir?

7 Oct 2016

Eylül raporu daha derin bir incelemeye tâbi tutulduğunda AB-Türkiye Anlaşması’nın ne kadar kırılganlaştığını, belirginleşmiş sorunları aşarak anlaşmanın doğru uygulanmasını sağlamak adına ne kadar az kafa yorulduğunu görmek mümkün. Ezcümle, uygulama ve iletişim noktalarında şu ana kadar yapılanlar son derece yetersiz.

Migration

Pangloss in Brussels – How (not) to implement the Aegean Agreement

7 Oct 2016

So what is to be done? ESI has made three concrete proposals in recent months. The EU should create conditions that allow sending a strong asylum support mission to Greece with at least 200 case workers. The EU, in cooperation with UNHCR, should create a mechanism of verification for everyone returned to Turkey; spell out precisely and publicly what Turkey would need to do to be a safe third country for all non-Syrians to be returned from Greece; and make this the key condition for visa liberalisation before the end of the year. The EU should appoint a senior special representative for the implementation of the EU Turkey agreement – a former prime minister or foreign minister, with the experience and authority to address urgent implementation issues on the ground and to communicate clearly with different audiences, from the citizens on Greek islands to the Turkish public, from human rights organisations and the media to prime ministers across the EU.

Migration

Ege'de Seyrüsefer; AB'nin Mülteciler ve Yunan Adaları Hakkında Bilmesi ve Söylemesi Gerekenler; Bir Siyaset Önerisi

4 May 2016

Bu çalışmamızın tek amacı, Midilli, Sakız ve diğer Yunan adalarında hâlihazırda neler yaşandığına dair yapılan raporlamaların daha kapsamlı olması yönünde AB kurumlarına çağrıda bulunmak. AB-Türkiye Anlaşması'nın uygulanmasına dair değerlendirme yapmak için hangi verilere ihtiyaç duyulduğu apaçık biliniyor. Bu verilerin haftalık güncellemeler ile sunulması gerekiyor. Söz konusu bilgilendirmelerin hâlâ yapılmaması AB kurumlarının durumdan yeteri kadar haberdâr olmadığını düşündürüyor. Neticede hem anlaşmanın umulduğu gibi uygulanamadığı ihtimâli gündeme geliyor hem de AB'nin Yunanistan'a destek misyonu, karanlıkta yol alan, teçhizatsız ve kaptansız, her an bir kayaya çarpma ihtimâli bulunan bir gemi gibi algılanıyor.

Migration

Navigating the Aegean – What the EU ought to know, and say, about refugees and the Greek islands – A policy proposal

4 May 2016

This paper has one simple purpose: it is an appeal to European institutions to improve their reporting on what is actually happening on Lesbos, Chios, and other Greek islands. The information that is needed to assess the implementation of the EU-Turkey agreement is straightforward and should be presented in a weekly update. The fact that this does not exist yet is troubling. It raises the possibility that European institutions do not have this information. It also suggests that the implementation of the EU-Turkey agreement is not proceeding as foreseen, and that the EU support mission to Greece resembles a vessel sailing in the dark, without instruments, without a captain, which might hit a rock at any moment.

Bosnia

Bijeg iz prvog kruga pakla ili tajna iza reformi u Bosni i Hercegovini

10 Mar 2016

Među europskim promatračima Bosne i Hercegovine (BiH) popularna je ideja o primjeni prvog Newtonovog zakona kretanja na bh. politiku. Ovaj zakon kaže će tijelo ostati u stanju mirovanja sve dok neka vanjska sila ne dovede do promjene tog stanja. Za bh. politiku ta vanjska sila mora biti međunarodna zajednica.

Bosnia

Escaping the first circle of hell or the secret behind Bosnian reforms

10 Mar 2016

One popular idea about Bosnia and Herzegovina among European observers is that Newton's first law of motion applies to its politics: this law says that an object at rest will stay at rest unless acted upon by an outside force. For Bosnian politics, that outside force has to be the international community.

Montenegro

Montenegro: Deutschlands Balkanstipendien – Asyl und der Rozaje-Exodus

19 Jan 2016

Niemand weiß genau wie viele tausend Menschen den Norden Montenegros in der ersten Jahreshälfte 2015 verlassen haben. Als NGOs vor Ort Anfang des Jahres Alarm schlugen, versuchten einige, die Familien zu zählen, die mit größerem Gepäck Busse nach Deutschland bestiegen. Die Regierung in Podgorica stritt vorerst ab, dass irgendetwas Ungewöhnliches vor sich ginge. In den Cafés in Montenegros Norden begann man, über den Exodus zu spekulieren. Einige erinnerten sich, wie die Osmanen in der Vergangenheit junge Knaben entführt hatten: war Deutschland daran interessiert, montenegrinische Kinder als moderne Janitscharen anzulocken? Andere vermuteten eine Verschwörung mit dem Ziel, das ethnische Gleichgewicht zu verändern, da die meisten Abwandernden Bosniaken (muslimische Slaven) waren.

Montenegro

Montenegro: Germany's Balkan stipends – Asylum and the Rozaje exodus

19 Jan 2016

Nobody knows exactly how many thousands of people left northern Montenegro in the first half of 2015. When local civic organisations first sounded the alarm early in the year, some tried to count families with luggage getting onto buses to Germany. The national government in Podgorica first denied that anything remarkable was going on. In cafés in Montenegro’s North people began to speculate about the exodus. Some ominously recalled how the Ottomans took away healthy boys in the past: was Germany interested in attracting Montenegrin children as modern-day Janissaries? Others suspected a plot to change the ethnic balance, since most of the people who left were Bosniaks (Muslim Slavs).

Migration

Ayrıntıda Gizlenen Şeytan

25 Dec 2015

Önümüzdeki gün ve haftalarda geliştirilip düzeltilmediği takdirde, bu metin başarısızlığa mahkûm. AB’ye Türkiye’den gelen mülteci sayısı azalmayacak İki taraf da birbirini suçlamaya başlayacak. Hayâl kırıklığı ve gerginlik zaten var olan karşılıklı güven bunalımını körükleyecek. Çok mühim bir zaman dilimi de böylece boşa harcanacak.

Please enter your search term