Back Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն - Next 

logoՀիմնադրվել է 2000 թ. մարտին, Կովկասի առավել հայտնի <<ուղեղային կենտրոններից է>>: 2007 թ. դարձել է բաց հասարակության քաղաքականության ասոցիացիայի անդամ (PASOS), որը Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հետազոտական կենտրոնների ցանց է: Կենտրոնի տարեկան շրջանառությունը (2009-2010) ավելի քան 1.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար է: <<Ուղեղային կենտրոնների>> վարկանիշային հետազոտության արդյունքների համաձայն, նա ճանաչվել է Արևելյան Եվրոպայի 25 լավագույն կենտրոններից մեկը 2008 թ., և Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների 30 լավագույն կենտրոններից մեկը 2009 թ.:

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը հետազոտություններ է իրականացնում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, միգրացիայի, տնտեսական ծրագրավորման և Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների առնչությամբ: Հիմնական հայկական ուղեղային կենտրոնն էր, որ ներգրավված էր 2000

August 2010

 Back Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարեվոր թվականներ 2008-2010
  Media
ԶԼՄ-ներ
     
Politics: Institutions and people
Քաղաքական գործիչներ: Հաստատություններ և մարդիկ
  NGOs and foundations
ՀԿ-ներ, Հիմնադրամներ
     
Academic institutions and scholars
Գիտական հաստատություններ, գիտնականներ
  Business people
Գործարարներ