Back «Մարքեթինգի Հայկական Ասոցիացիա» - Next 

http://www.hr.am/main/resizeimage/f/691/tmb/1/t/Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան հիմնադրվել է մի խումբ մարքեթինգային փորձագետների կողմից 2002թ.ին: Այս ՀԿ-ի ստեղծման պատճառը Հայաստանում շուկայական միջավայրում մրցակցության արագ աճն էր:  Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան ստեղծվել է բարելավելու մարքեթինգային խորհրդատվությունների և վերլուծական աշխատանքների բնագավառը: Ասոցիացիան օգնելու է բարելավել հայկական ընկերությունների գործողությունների արդյունավետությունը մարքեթինգի ժամանակակից միջոցների շնորհիվ:

 
Հասցե`

Բաղրամյան 2, բն. 28
Երևան
Հ: +374 10 581436  , +374 10 540719 ,

August 2010

 Back «Մարքեթինգի Հայկական Ասոցիացիա» - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարեվոր թվականներ 2008-2010
  Media
ԶԼՄ-ներ
     
Politics: Institutions and people
Քաղաքական գործիչներ: Հաստատություններ և մարդիկ
  NGOs and foundations
ՀԿ-ներ, Հիմնադրամներ
     
Academic institutions and scholars
Գիտական հաստատություններ, գիտնականներ
  Business people
Գործարարներ