Թուրքիա-Հայաստան ձեռնարկ

İstanbul Masalı(explore). Photo: flickr/Cengiz.uskuplu Yerevan and Mount Ararat

Տեղեկություններ և տվյալներ այն մարդկանց և հաստատությունների վերաբերյալ, որոնք աշխատում են Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների շուրջ

Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարեվոր թվականներ 2008-2010

 

Ձեռնարկը պատրաստվել է Եվրասիա Համագործակցության Հիմնադրամի և Միացյալ Նահանգների Միջազգային Զարգացման Գործակալության (USAID) աջակցությամբ

 

United States Agency for International Development (USAID)Eurasia Partnership Foundation

 

Այս հրատարակությունը/ուսումնասիրությունը ստեղծվել է Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ, Ամերիկայի ժողովրդի նվիրատվության միջոցով, ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման գործակալության (USAID) աջակցությամբ: Սույն հրատարակության/ուսումնասիրության բովանդակության համար պատասխանատու է Եվրոպական Կայունության Նախաձեռնությունը: Այստեղ արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, որ համընկնեն Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի, ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման գործակալության կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետներին:

Օգոստոս 2010