Mitrovica 2008 –
The future of a multiethnic one company region

  September 23, 2003

 

If present trends continue Mitrovica is an economically dying region ("Simi without sponges"). What exists as economic activity at this moment is unsustainable both in the Northern and in Southern municipalities. A succesful economic transformation would require significant and long-term inflow of o … more

Powerpoint download 

LANGUAGE: English

Mitrovica 2008. –
Buducnost multietnickog regiona jedne kompanije

  September 23, 2003

 

Ukoliko se sadasnji trendovi nastave, Mitrovica ce postati region koji ekonomski izumire. Postojece ekonomske aktivnosti su neodgovarajuce u obe opstine: severnoj i juznoj opstini. Uspesna ekonomska transformacija zahteva znacajan i dugorocni priliv spoljnih resursa za pomoc domacim preduzetnicima. Postoji pe … more

Powerpoint download 

LANGUAGE: Bosnian-Croat-Serbian

Mitrovica 2008 –
Ardhmëria e regjionit multietnik me një kompani

  September 23, 2003

 

Po qe se trendet e sotme vazhdojnë Mitrovica do të jetë një regjion i vdekur. Aktiviteti ekonomik për momentin është i paqëndrueshëm si në komunat në veri ashtu edhe në jug. Transformimi i suksesshëm ekonomik do të kërkojë një … more

Powerpoint download 

LANGUAGE: Albanian

Kosovo
Return to Europe film
ESI Kosovo reports
Kosovo picture stories
Recommended reading
ESI aims to contribute to a more informed and objective debate regarding the future of Kosovo by sharing new and interesting studies. More…
Literary walk
Places
Portraits