ESI members meeting in Vienna in December 2006
ESI members meeting in Vienna in December 2006

Avrupa İstikrar Girişim Derneği'nin (ESI) başlıca karar mekanizması, ESI Üyeleri'nin kurultayıdır. Üyeler kendi aralarından üç kişilik Yürütme Kurulu'nu seçerler ve ESI araştırma ve faaliyetlerinin genel önceliklerini kararlaştırırlar. Belli bir yıllık üyelik ücreti öderler ve yılda en az bir kez toplanırlar. Yalnızca mevcut Üyeler yeni Üye adayları gösterebilirler, bu üyelerin kabul edilmeleri kurultay oylarının üçte ikisini almalarına bağlıdır.

ESI Dostları daha az resmi bir gruptur. ESI'yi seven, desteklemek isteyen ve katkıda bulunmaya ve fikir vermeye hazır olan kişilerden oluşur. ESI dostları yılda bir kez buluşurlar.

ESI Üyelerinin ve Dostlarının sunduğu geniş deneyim yelpazesi ESI'nin en büyük varlıklarından biridir. Bu ağ bünyesinde çeşitli Avrupa dış işleri bakanlıklarında, BM'de, NATO'da, OSCE'de ve Dünya Bankası'nda, AB Komisyonları kabinelerinde görev almış, STÖ'lerde ve Avrupa ve Amerika medyalarında muhabirlık yapmış bireyler mevcuttur. Avrupa ülkelerinde ve ABD'de çalışmakla beraber, Balkanlardan Kafkaslara, Afganistan'dan Doğu Timor'a çatışma noktalarında da bulunmuşlardır.

Birçok ESI Üyesi ve Dostu'nun halen başka kuruluşlarla da ilgisi bulunup, ESI raporlarında belirtilen görüşlerle doğrudan ilişkilendirilmezler. Bununla birlikte, bu ağ, farklı perspektif ve deneyimleri bir araya getirmek, fikirler ve taslaklara yönelik geri bildirim sağlamak ve ESI'nin çalışmalarının kilit politika belirleyicilerine ulaşmasını sağlamak adına son derece değerli bir araçtır.

Yürütme Kurulu:

ESI Üyeleri:
ESI Dostları:
Hakkımızda
Photo credits
Alan Grant is an Irish photographer who travelled extensively in the Balkans and other countries and regions of the world. Thanks to him, ESI is able to show fascinating pictures of the Balkans: the facades of Tirana, the painted mosques of Travnik, the fabulous old houses of Plovdiv and the spectacular blue of water - dark in the Bay of Kotor, emerald in the river valleys of Bosnia, deep blue in Ohrid, twinkling in the Aegean Sea and on the Bosporus.

You can find out more about Alan Grant on his websites:
Jonathan Lewis lives between London and Istanbul. He moved to London and spent many years studying photography and now specialises in photojournalism, documentary photography and commercial work for a wide variety of private and commercial clients in the UK, Europe and Turkey. His work has appeared in a number of magazines and publications and is used on the ESI website as well.

You can find out more about Jonathan Lewis on his website www.jonathanlewisphoto.com