Avrupa İstikrar Girişimi - ESI - 21 Şubat 2020, 01:05
URL:

ESI members meeting in Vienna in December 2006
ESI members meeting in Vienna in December 2006

Avrupa İstikrar Girişim Derneği'nin (ESI) başlıca karar mekanizması, ESI Üyeleri'nin kurultayıdır. Üyeler kendi aralarından üç kişilik Yürütme Kurulu'nu seçerler ve ESI araştırma ve faaliyetlerinin genel önceliklerini kararlaştırırlar. Belli bir yıllık üyelik ücreti öderler ve yılda en az bir kez toplanırlar. Yalnızca mevcut Üyeler yeni Üye adayları gösterebilirler, bu üyelerin kabul edilmeleri kurultay oylarının üçte ikisini almalarına bağlıdır.

ESI Dostları daha az resmi bir gruptur. ESI'yi seven, desteklemek isteyen ve katkıda bulunmaya ve fikir vermeye hazır olan kişilerden oluşur. ESI dostları yılda bir kez buluşurlar.

ESI Üyelerinin ve Dostlarının sunduğu geniş deneyim yelpazesi ESI'nin en büyük varlıklarından biridir. Bu ağ bünyesinde çeşitli Avrupa dış işleri bakanlıklarında, BM'de, NATO'da, OSCE'de ve Dünya Bankası'nda, AB Komisyonları kabinelerinde görev almış, STÖ'lerde ve Avrupa ve Amerika medyalarında muhabirlık yapmış bireyler mevcuttur. Avrupa ülkelerinde ve ABD'de çalışmakla beraber, Balkanlardan Kafkaslara, Afganistan'dan Doğu Timor'a çatışma noktalarında da bulunmuşlardır.

Birçok ESI Üyesi ve Dostu'nun halen başka kuruluşlarla da ilgisi bulunup, ESI raporlarında belirtilen görüşlerle doğrudan ilişkilendirilmezler. Bununla birlikte, bu ağ, farklı perspektif ve deneyimleri bir araya getirmek, fikirler ve taslaklara yönelik geri bildirim sağlamak ve ESI'nin çalışmalarının kilit politika belirleyicilerine ulaşmasını sağlamak adına son derece değerli bir araçtır.

Yürütme Kurulu:

ESI Üyeleri:
ESI Dostları:

© Avrupa İstikrar Girişimi - ESI 2020
21 Şubat 2020, 01:05