Marcus Cox Marcus Cox ESI'nin baş editörü ve en uzun dönem çalışan analisti. ESI ürünlerinin planlanması ve baskısı ile, kalitesi ve stilinde devamlılığı sağlamada tüm sorumluluk takım çalışmamızın anahtarı konumundaki Marcus'un üzerinde. Saraybosna'daki ESI ofisini kuran Marcus ve halen Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bölümü destekli "Bosna Yönetim Değerlendirmesi" araştırmasını yapan takımın eşgüdümünden sorumlu. Mesleği uluslararası avukat ve 1996'dan beri Bosna'da çalışmakta. Yüksek Temsilcinin danışmanı olmasının yanısıra Mülkiyet Komisyonunda Baş Hukuk Danışmanı olarak da görev yapıyor. Diğer ülkelerde de uluslararası misyonlarda iltica ve mülkiyet konularında da danışmanlık hizmeti veriyor. Marcus, doktorasını Cambridge Üniversitesi'nde Bosna Devletinin Kuruluşu üzerine tamamladı.

İLETİŞİM Marcus Cox

Marcus Cox
Marcus Cox. Photo: Jonathan Lewis