Paul Hockenos Paul Hockenos Berlin'de yaşayan bir analist ve 1989'dan beri Güneydoğu Avrupa'yı işleyen bir yazar. Berlin'de yaşadığı 2002 ve 2003'te analist olarak ESI'de çalıştı. Makaleleri ve yorumları World Policy Journal, The New Statesman, The Nation, Christian Science Monitor'un yanısıra Avrupa ve Kuzey Amerika'da birçok başka süreli yayında yer aldı. Hockenos, "Free to Hate: The Rise of the Right in Post-Communist Eastern Europe" (Nefret Etme Özgürlüğü: Komünizm Sonrası Doğu Avrupası'nda Sağın Yükselişi; Routledge) ve "Homeland Calling: Exile Patriotism and the Balkans Wars" (Memleketin Çağrısı: Sürgün Milliyetçiliği ve Balkan Savaşları; Cornell University Press) kitaplarının yazarı. 1997'den 1999'a basın ve medya meseleleriyle ilgili olarak Bosna'daki OSCE ile çalıştı. O günden bu yana Berlin'deki Amerikan Akademisi ve Berlin Hür Üniversitesi'ndeki Avrupa Gazetecilik Koleji'ne misafir konuşmacı olarak katılıyor. Halen Almanya'nın önde gelen dış ilişkiler süreli yayını olan Internationale Politik'te Küresel Editör olara görev yapıyor.  Son kitabı "Joschka Fischer and the making of the Berlin Republic: An Alternative History of Postwar Germany" (Joschka Fischer ve Berlin Cumhuriyeti'nin kurulması: Savaş Sonrası Almanya'sının Alternatif bir Tarihi; Oxford University Press) adını taşıyor.

İLETİŞİM Paul Hockenos