Sandra Coliver Sandra Coliver Açık Toplum Adalet Girişimi'nin operasyonel bir birimi olan Bilgi Edinme ve İfade Özgürlüğü biriminin Hukuk Müdürü. Bunun öncesinde, insan hakları ihlalinde bulunup ABD'ye giriş yapanları takip edip onlara dava açan ve hüküm giymelerini sağlayan Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi'nin Direktörü olarak görev yaptı. Yirmi yıldan fazla süredir, Bosna'da yaşadığı ve BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonu ve Uluslararası Kriz Grubu'nda çalıştığı üç yıl (1996-98) dahil olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa, Afrika ve Asya'daki insan hakları ve yasal hüküm programlarını yönetti ya da bu programlarda katılımcı olarak yer aldı. Altı yıldır Madde 19, İfade Özgürlüğü için Küresel Kampanya'nın hukuk programını yönetiyor. San Francisco'da Dokuzuncu Devre İtiraz Mahkemesi'nde memurluk yaptı ve kamu savunma avukatı ve kişisel savunma danışmanlığı yaptı.

İLETİŞİM Sandra Coliver