Centraal Station

Şu an Hollanda'nın kendi inanç ve motivasyonlarını değerlendirdiği bir an. 11 Eylül 2001 olayları, film yapımcısı Theo van Gogh'un Hollandalı bir radikal tarafından 2004'ün son döneminde öldürülmesi ve aşırı sağcı bir takım bağlantıların keşfedilmesi şu an Hollanda'da devam eden İslam tartışmalarının konuları. Aynı zamanda 1 Haziran 2005'teki AB Anayasası'nın Hollanda referandumunda reddedilmesi de Avrupa entegrasyonuna verilen destek hakkında soru işaretlerini artırdı.

Ne olursa olsun, gerek İslam tartışmaları, gerekse AB konusundaki yeni tartışmalar, Hollanda'nın AB genişlemesi ve Türkiye'nin AB üyeliği konusunda desteğinin zayıflamasına neden oluyor.

Ekim 2005'ten bu yana ESI, Hollanda'da yaptığı yoğun araştırmalarla, son olayların genişleme ve Türkiye ile ilgili ulusal tartışmaları ne derece etkilediğini analiz ediyor.

Bu noktada ESI Hollanda ile ilgili çok yönlü bir analiz ortaya koyuyor: Hollanda'nın Türkiye söylemleri  ve Arka plan dokümanları.

ESI'nin Hollanda'nın Türkiye Tartışması ile ilgili tam raporu 24 April 2006'da yayınlandı.

Hollanda Tartışmalarından ilgi çekici kısımlar
 • Atzo Nicolaï

  "Çok az üye devlet genişleme sürecinin desteklenmesi ile ilgili Hollanda kadar aktif olmuştur. Avrupa ile ilgili taahhütlerimizde daha kararlı olacağız. Bize güvenebilirsiniz. Bizler sizi sahneye güvenle çıkarmak konusunda - hepimizin iyiliği için- çok ciddiyiz. Fakat biz şartlara bağlılık konusunda da aynı oranda ciddiyiz. Bizler Avrupa ile ilgili taahhütlerimizde daha kararlı olacağız ama aynı zamanda Avrupa Kriterlerimiz konusunda da kararlı olacağız. Bu konuda da bize güvenebilirsiniz."

  Atzo Nicolaï, Nisan 2006

 • Ayaan Hirsi Ali

  "Ben Türkiye'de devam eden gelişmeler konusunda iyimserim. Eminim ki tıpkı Avrupa gibi Türkiye'de bir gün cinsiyet ayrımcılığından ve kadını ezen kültür anlayışından kurtulacak. … "

  Ayaan Hirsi Ali, Nisan 2004

 • Jan Erik Zürcher

  "Türkiye'nin Avrupalı olmayan karakteri iddiası yaratılmış bir iddiadır ve Avrupa veya Batı uygarlığı ile ilgili yapılan çok zayıf tanımlamalara ve Türkiye'nin gerçekliği konusunda ki yetersiz anlayışa dayanır." (Avrupa Birliği, Türkiye ve İslam)

  Erik Jan Zürcher, 2004

 • Wim Duisenberg

  "Benim için Avrupa'nın Müslüman Türkiye'yi politik birliğine entegre etmesi Avrupa Birliği'nin kurucularının başarıyla ortaya koyduğu barış sorunuyla aynı tip bir sorundur. […] Bugün, Avrupa daha önce nasıl milletler arasında barışa ihtiyaç duyduysa, şu an o kadar kültürler arası barışa ihtiyaç duymaktadır. Ve bu yüzdendir ki Türkiye'yi aramıza kabul etmek zorundayız."

  Wim Duisenberg (†), Ağustos 2004

 • Jan Peter Balkenende

  "Türkiye hakkında verilen kararlar dürüstçe gerçekleştirilmeli.. Oyunun kurallarını oynarken değiştiremeyiz. ..Kendimizi korkunun kılavuzluğuna, örneğin İslam korkusuna bırakamayız. Herhangi bir dine karşı bariyerler yaratmak Avrupa'nın ortak değerlerine uymaz." (Avrupa Parlamentosu konuşmasından, 21 Temmuz 2004)

  Jan Peter Balkenende, Başbakan

Raporlar
 • Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR), The European Union, Turkey and Islam, Amsterdam University Press, 2004 (includes survey, Searching for the Fault-Line, by E.J. Zürcher and H. van der Linden).
 • Dutch Ministry of Foreign Affairs, Turkey and the EU – From Association to Accession. Record of the High-level Round Table Conference, 6-7 November 2003, Amsterdam, The Netherlands. The Hague: Ministry of Foreign Affairs Forward Strategy Unit, 2003. Book from this conference available at www.minbuza.nl, inquiries dges-fsu@minbuza.nl.
 • A.M. Lejour, R.A. de Mooij, C.H. Chapel, The economic implications of Turkish accession, Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis, CPB Nr. 56, March 2004. Download report at www.cpb.nl or here.
 • Turkey in the European Union. Consequences for Agriculture, Food, Rural Areas and Structural Policy, 1 December 2004. Research undertaken by the Agricultural Economics and Rural Policy Group, AEP, and the Agricultural Economics and Research Institute, LEI, at Wageningen University.
Hollanda'daki Türkiye Tartışmaları