Avrupa İstikrar Girişimi Raporlarını Kim Yazıyor?

Raporlarımızda yazarın adını belirtmediğimiz için çoğu zaman çalışmaları yazanların kimliği sorulmakta. Aslında bunun cevabı oldukça basit: bütün ESI yayınları bir takım çalışması neticesi ortaya çıkıyor. Veriler, ESI analistlerinin uzmanlık ve deneyimleri ile elde ediliyor, ESI üyeleri ve danışma kurulunun desteği ile değerlendiriliyor.

Bugünkü Ana Ekip

ESI at work - Marcus Cox and Gerald Knaus

ESI yayınları, analistler, saha elemanları, ve yayın kurulu üyeleri Gerald ve Marcus arasındaki yoğun bilgi alışverişinin ürünü. Raporlar, bizim "ikili anahtar" metodumuz kullanılarak yani Başkan (üyeler tarafından bir yıl için seçilir) ve Baş Editör (Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir) ikilisince her seferinde birçok taslak gözden geçirilerek yayına hazırlanır. Oldukça zahmetli olan bu metod raporların yıllık rapor üretiminin sınırlı kalmasına neden olmakla birlikte, en yüksek kalite standartlarına ancak bu sayede ulaşmamızı sağlıyor.

ESI'nin çekirdek kadrosu hızla büyüyor. 1999'dan 2000 başlarına kadar sadece Gerald ve Marcus varken; 2000'in başlarında çekirdek kadroya Kristof katılmıştır ve 2000'in sonlarında Eggert onu takip etti. 2001'in yazında Verena idareci kadrosundan Kosova'nın daimi analisti kadrosuna geçti ve Birleşmiş Milletler misyonunun AB biriminde çalıştıktan sonra ESI Türkiye projesine dahil oldu. Belgrad'da hem gazeteci hem de öğretim görevlisi olan Duska 2002 yılında analist olarak bizimle çalışmaya başladı. Ağustos 2004'den itibaren Erkut, Nigar ve Enis ESI Türkiye projesinin analistleri oldular. Minna ise Birleşmiş Milletler Kosova Misyonuna katılmadan önce, Eylül 2001'den Ocak 2002'ye kadar Eski yugoslavya Cumhuriyeti'ndeki ESI programını yönetti ve Makedonya'daki alan çalışmalarına katıldı. Minna, aynı zamanda, Nisan 2001'de ESI tarafından İstikrar Paktı hakkında yayınlanan çalışmada yer aldı. ESI'ne Ekim 2004'te döndü ve Ağustos 2005'e kaldı. Verena Ringler 2005'te, Nicole ise 2006'da ESI'ne ekibine girdiler.

Böylece ESI'nin çekirdek kadrosu Ocak 2005 itibarı ile 12 kişiye ulaştı.

Genişletilmiş Katılımcılar Çevresi

ESI'de daha önce çalışmış olanlar bizim dahili tartışmalarımıza sürekli katılma imkanı bulurlar. Felix, aramıza 2002'nin yazında katılarak sadece bir yıl bizimle oldu ancak halen bütün tartışma ve fakir alışverişlerimizle yakından ilgili. Paul, 2002'nin ikinci yarısında ve 2003'de özellikle Kosova'da ESI kadrosundaydı. Alida, Bosna projesinde analist olarak 2001-2004 arası çalıştı. Kentsel ve alansal planlamacılar Frank ve Christof 2003 yılında, Kosova'da ESI'ne katkıda bulundular. Marcus (Brand) ESI'nin İstikrar Paktı ile ilgili çalışmalarına ve LLA araştırmalarına 2001'in ikinci yarısında katıldı. Kendisi aynı zamanda Kosova'daki saha çalışmalarında analist olarak yer aldı. Varşova'da bulunan AGİT'e bağlı Insan hakları İçin demokratik Kurumlar Ofisi'ne (ODHIR) katılmadan once, Slovenya'nın geçiş dönemi deneyimlerini inceleyerek Yugoslavya'dan ayrılan diğer ülkeler için dersler çıkartmaya çalıştı. Batı Balkanlarda  yoğun bir deneyime sahip Arnavutluk uzmanı antropolog Emmanuela, Makedonya projemizin saha araştırmalarına 2002 başlarında önemli destek verdi. ESI'nin kuruluş aşamasında Chris (Bennet), ESI'nin ilk baş editörü ve başkan yardımcısı olarak düzeltmelerde ve bilgi aktarımında anahtar rol oynadı.

ESI, aynı zamanda çeşitli şekillerde deneyim ve bilgilerini aktarabilecek daha geniş bir üyeler, danışmanlar, kurum dışı analistler ağından da yararlanır. Bu durum, ihtiyaç duyulduğunda, ESI'nin büyük ve karmaşık araştırma projelerini de alabilmesini sağlar. Dardan Gashi Kosova LLA projesine 2001 ve 2002 deki alan araştırmalarını üstlenerek yardım etti. Mike Todd ise LLA çalışmalarına 2002 baharında Avrupa Birliği yardım dağıtım mekanizmalarını inceleyerek katkıda bulundu. Dominik Zaum ise LLA araştırmasına 2003 yılında destek verdi.

Diğer üyelerimiz de ESI'nin düşünme tarzının şekillenmesinde önemli roller oynadı; özellikle de Gil Baldwin, Sandra Colliver, David Steward Howitt, Gianni La Ferrara ve Deiter Wolkewitz. Archie Tuta ise ESI'nin Karadağ raporuna 1999 sonlarında doğrudan katılarak yardımcı oldu.