Kürü Diplomatiyası. Azərbaycan Avropa Şurasını Necə Susdurdu
24 May 2012
Berlin
Click here to view this document as a PDF file in A4 format. To download the PDF file to your computer, right-click here, select "Save Link/Target As..." in the contextmenu and choose a destination on your hard disk. If you are having problems opening this PDF file, please click here for help. Please note that the PDF version of this document also contains footnotes that are not used in its web version.
Caviar diplomacy. Photo: flickr/Cavin
Kürü Diplomatiyası. Photo: flickr/Cavin

This report is only available in PDF-format.

Demokratik uğursuzluqları diqqətlə öyrənilsə də, Azərbaycan Avropa Şurasına gəbul olunanda, bu qərar Azərbaycanın Avropa Şurası tərəfindən trasnformasiya olunaçağı ümidi ilə qəbul edilmişdi. ümidi ilə qəbul edilmişdi. Bunun nəticəsi isə Azərbaycan vətəndaşları üçün faciədir, xüsusəndə həbslərdə siyasi məhbus kimi cəza çəkən cəsarətli demokratiya tərəfdarları olan fəallar üçün. Amma bu həm də dəyərləri tapdanan Avropa üçün də faciədir. Ona görə ki, kürü diplomatiyasının xeyrini görən AŞPA parlamentçiləri həm də Avropada müxtəlif milli parlamentlərin üzvləridirlər. Əlbəttə də ki, bu Avropa Şurası üçün də faciədir, ona görə ki, özünün davamlı mövcudiyyətini əsaslandırmaq üçün təşkilata təsisçiləri tərəfindən tapşırılan dəyərləri təcilən bərpa etməsi lazımdır.

Berlin, 24 May 2012
Click here to view this document as a PDF file in A4 format. To download the PDF file to your computer, right-click here, select "Save Link/Target As..." in the contextmenu and choose a destination on your hard disk. If you are having problems opening this PDF file, please click here for help. Please note that the PDF version of this document also contains footnotes that are not used in its web version.