Back Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) - Next 

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 1994 yılında kuruldu. TESEV Türkiye ve yakın çevresinde yürütülen politikalar hakkındaki sorulara odaklanıyor. Programın konuları üç başlık altında toplanıyor:

  • Demokratikleşme
  • Dış Politika
  • İyi Yönetişim

TESEV Dış Politika Programı’nın Ermenistan üzerine çalışan ekibi:

Mensur Akgün (Program Danışmanı), 2002 ile 2009 arasında TESEV’de Dış Politika Programının direktörüydü. Kendisi aynı zamanda Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT)’un da direktörü ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün başkanıdır. Halen Dış Politika Programına danışmanlık yapmaktadır.

E-mail: makgun@tesev.org.tr

 

 

Aybars Görgülü (Asistan Program Sorumlusu) TESEV’in Dış Politika Programına Aralık 2006’da katıldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Politika Bölümünde – doktorasına devam ederken – öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Kendisi Kamu Yönetimi Programının Ermenistan projelerinin koordinatörüdür.

E-mail: aybars@tesev.org.tr

 

Faaliyetler ve yeni yayınlar:

3 Kasım 2010: Kars’ta Türk-Ermeni ilişkilerini tartışmak

TESEV 3 Kasım 2010’da Kars’ta yarım günlük bir konferans düzenledi.  Konuşmacılar arasında Gevorg Ter-Gabrielyan – Avrasya Ortaklık Vakfı, Aybars Görgülü – TESEV, Aris Nalcı – AGOS, Hovannes Hovannesyan – Ermeni Liberal Parti, Vahan Asatryan -  Uluslararası İnsani Gelişim Merkezi, Hüsnü Kapu – Kafkas Üniversitesi, Vahagn Khacaturyan – Erivan Eski Belediye Başkanı, İlhan Koçulu – Boğaztepe Vakfı, Stepan Grigoryan – Küreselleşme ve Bölgesel İşbirliği Analitik Merkezi, Temel İskit – Taraf vardı.

 

28 Mayıs 2010: “Turkey - Armenia: Moving on?” (Türkiye-Ermenistan: İlerliyorlar mı?)

Yarım günlük sempozyum TESEV’in İstanbul Karaköy’deki ofisinde düzenlendi. Konuşmacılar Mensur Akgün, Aybars Görgülü, Alexander Iskandaryan (Kafkasya Enstitüsü), Erdal Güven (Radikal), Thomas De Waal (Carnegie Endowment), Cengiz Aktar (Bahçeşehir Üniversitesi), David Hovhannisyan (Emekli Büyükelçi), ve Sabine Freizer (Uluslararası Kriz Grubu) idi.

Sempozyumda TESEV, Erivan merkezli Kafkasya Enstitüsü’nün başlattığı Türkiye-Ermenistan Diyaloğu dizisinin bir parçası olarak yeni yayını olan “Assessing the Rapprochement Process”i (Uzlaşma Sürecini Değerlendirmek) sundu. Yayını Aybars Görgülü, Alexander Iskandaryan ve Kafkasya Enstitüsü’nden Sergey Minasyan kaleme aldı. Rapor 2009’daki protokollerin imzalanmasından sonraki süreci ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin mevcut durumunu analiz ediyor. Yazarlarına göre “rapor, konuya protokollerin muhafazaya değer olduğu varsayımıyla yaklaşıyor.” Rapor aynı zamanda – üst düzey politika bir kenara – uzlaşma ve sivil toplumun rolünün normalleşme sürecinin yaşamsal yönleri olduğunun altını çiziyor.

Rapor şu adresten indirilebilir: http://www.tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DPT/ERM/ERM_Ass.%20the%20Rap.%20Process_2010.pdf

Dış Politika programının temalı konularından biri de “Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin Normalleşmesi.” Bugüne kadar Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerine iki yayın çıktı:

“Turkey - Armenia Dialogue Series: Breaking the Vicious Circle” (Türkiye-Ermenistan Diyaloğu Dizisi: Kısırdöngüyü Kırmak), Aybars Görgülü, Alexander Iskandaryan, Sergey Minasyan ve Sabiha Şenyücel Gündoğar, 15 Nisan 2009

Bu rapor TESEV ve Kafkasya Enstitütüsü’nün organize ettiği, Kasım 2008’de düzenlenen Türkiye-Ermenistan ilişkileri atölyesinin akabinde yayınlandı. Atölyede varılan sonuçlar özetleniyor ve açılıyor. Yayını indirmek için

 

 

 

 

“Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Bir Kısır Döngü”, Aybars Görgülü, 15 Mayıs 2008

Bu raporda Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin arkadas bıraktığımız 17 yılını gözden geçirerek kilit sorunları tanımlanıyor, diplomatik ve sivil çabaların altı çiziliyor ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirme ihtiyacı vurgulanıyor. Raporu indirmek için

TESEV
Bankalar Caddesi, Minerva Han, No.2, Kat.3,
Karaköy, İstanbul, 34420, Türkiye

Tel: +90 (212) 292 89 03
Faks: +90 (212) 292 90 46

E-mail: info@tesev.org.tr
İnternet: www.tesev.org.tr/default.asp?PG=ANAEN

August 2010

 Back Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) - Next 
    Country profile    
     
Turkey's media landscape
Türk Medyasının Görünümü
  Thinks Tanks
Düşünce Kuruluşları
     
Academics
Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda çalışan akademisyenler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar
     
Politicians, diplomats, foreign ministry
Politikacılar, diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı
  Business associations / Business people
İş Dernekleri / İşadamları