Back Gazete dağıtımı - Next 

Türk medyası son yirmi yılda daha canlı ve çeşitli bir hale geldi. Sınırlı sayıda büyük medya kuruluşlarının çok sayıda gazete ve TV kanalını yutmasına rağmen demokratikleşme süreci aynı zamanda politik, bölgesel, belirli etnik köken/mezhep odaklı ve sosyal yelpazenin farklı uçlarından birçok yeni gazetenin, haftalık yayının ve TV kanalının doğuşuna da şahit oldu. Televizyon Türkiye'de açık arayla en etkin araç. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nın bir araştırmasına göre, günde televizyon karşısında geçirilen ortalama zaman 5 saatten fazla.[10] Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun yürüttüğü ilk televizyon kanalı devlet eliyle 1964 yılında kuruldu. 1990 yılına dek görsel-işitsel yayın bu kanalın tekeli altındaydı. İlk özel ticari televizyon kanalı STAR 1 yayınlarına 1990 yılında Almanya'dan uydu yayınıyla başlayarak lisanssız olarak yayın hayatlarına başlayan 100 kadar yerel ticari televizyon kanalına ve 500 yerel radyo kanalına yolu açtı. Bu yarı-kanunsuz durumun bir sonucu olarak, yayın alanında radikal zorluklar yaşandı. Bu zorluklar sonunda 1993 yılının Ağustos ayında meclisten geçen anayasa değişiklikleriyle aşılarak özel televizyon (ve radyo) kanallarında bir patlamaya yol açtı. Halen 13 devlet kontrolünde (TRT), 24 ulusal özel, 16 bölgesel özel ve 224 yerel özel televizyon kanalı, ayrıca 36 ulusal özel, 108 bölgesel ve 944 yerel radyo istasyonu yayın yapmakta.[11]

Türk basını, günlük tirajları 4.5 ila 5 milyon arasında değişen ulusal gazetelerin egemenliğinde. Bölgesel gazeteler önemli bir rol oynamasa da, büyük ulusal gazetelerin bazı bölgelerde çıkardıkları ekler mevcut (Ege, Ankara, Karadeniz, vs.). Halen ülke genelinde dağıtımı yapılan 34 ülke genelinde dağıtılan gazete ve 900 civarında yerel gazete var.[12] Buna ek olarak, toplam tirajları 120,000 olan 16 haftalık yayın var. Bunlar arasında en çok satanı Feza Grup'a ait olan Aksiyon -40,000 civarında bir tirajla-. 2009'dan beri Newsweek'in Türkçe versiyonu da mevcut (3500 sayı).

Haziran 2010 itibariye ücretsiz olarak satışa çıkan ve dağıtılan ulusal gazeteler:[13]

 

Gazete

Nüsha

1

830.016

2

521.641

3

466.875

4

361.279

5

239.695

6

184.712

7

184.486

8

174.498

9

171.517

10

153.218

11

141.527

12

140.246

13

121.960

14

116.224

15

104.464

16

104.184

17

70.409

18

55.752

19

55.045

20

52.349

21

52.312

22

51.845

23

49.998

24

38.917

25

38.505

26

32.743

27

25.481

28

11.808

29

11.724

30

11.247

31

8.501

32

6.007

33

5.891

34

5.454

35

5.420

36

5.373

37

2.140

 

TOPLAM

4.613.463

 


[10] European Journalist Centre, Turkey Media Landscape, www.ejc.net/media_landscape/article/turkey/

[12] Esra Arsan, Out of the box: Turkish media going global, The Bridge, www.bridge-mag.com/magazine/index.php?option=com_content&task=view&id=380.

[13] Gazetelerin tirajları: www.medyatava.com/tiraj.asp.

August 2010

 Back Gazete dağıtımı - Next 
    Country profile    
     
Turkey's media landscape
Türk Medyasının Görünümü
  Thinks Tanks
Düşünce Kuruluşları
     
Academics
Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda çalışan akademisyenler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar
     
Politicians, diplomats, foreign ministry
Politikacılar, diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı
  Business associations / Business people
İş Dernekleri / İşadamları