Back Mustafa Aydın (Kadir Has Üniversitesi direktörü) - Next 

AF05521B13234A158518E4EE416773F0@PC175649961126Mustafa Aydın doktorasını Lancaster Üniversitesi'nde tamamlamış bir Uluslararası İlişkiler uzmanıdır. Şubat 2010'dan beri İstanbul'da özel bir üniversite olan Kadir Has Üniversitesi'nin rektörüdür. Kendisi aynı zamanda Uluslararası Politika Araştırmaları Enstitüsü (TEPAV-IPRI) direktörü ve Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyinin (UIK) de başkanıdır.

Aydın halen Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırma Dergisi'nin (Journal of Strategic Research) yazı işleri müdürüdür. Danışmanlık yaptığı birçok kuruluş arasında International Centre for Black Sea Studies (Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi - ICBSS) ve Hellenic Center for European Studies (Yunan Avrupa Araştırmaları Merkezi - EKEM) vardır.

Aydın birçok kitap ve makale yayınlamıştır; bölge ile ilgili yayınlarından bazıları aşağıdadır:

  • "Turkey´s Caucasus Policy", UNISCI Tartışma Makalesi, No. 23, 2010, sf. 177-191. (Türkiye'nin Kafkasya Politikası), www.ucm.es/info/unisci/english/index.html.
  • "Geopolitical Dynamics of the Caucasus-Caspian Basin & the Turkish Foreign and Security Policies", (Kafkasya-Hazar Havzası ve Türk Dış ve Güvenlik Politikaları) The South Caucasus 2021: Oil, Democracy and Geopolitics (Güney Kafkasya 2010: Petrol, Demokrasi ve Jeopolitik), Elkhan Nuriyev (der.), Londra, Routledge, Nisan 2010.
  • "Turkey; Internal Developments and Foreign Policy" (Türkiye, İç Gelişmeler ve Dış Politika), Gayane Novikova (der.), Report on Turkey in a New Geopolitical Situation: Views from Armenia and Turkey, (Yeni bir Jeopolitik Durum Karşısında Türkiye Hakkında Rapor: Ermenistan ve Türkiye ile ilgili Görüşler) Erivan, Spectrum, Mayıs 2008, sf. 14-23.
  • "Turkish Policy toward the Caucasus" (Kafkasya'ya Yönelik Türk Politikası), Raoul Mottika ve B. Balcı (der.), Religion et politique dans le Caucase post soviétique; Les tradtions réinventées à l'épreuve des influences extérieures, Paris, Maisonneuve&Larose, 2007, sf. 69

August 2010

 Back Mustafa Aydın (Kadir Has Üniversitesi direktörü) - Next 
    Country profile    
     
Turkey's media landscape
Türk Medyasının Görünümü
  Thinks Tanks
Düşünce Kuruluşları
     
Academics
Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda çalışan akademisyenler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar
     
Politicians, diplomats, foreign ministry
Politikacılar, diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı
  Business associations / Business people
İş Dernekleri / İşadamları