Back Anadolu Kültür - Next 

Anadolu Kültür 2002 yılında sanatın çeşitli disiplinlerinden bireylerin ve kuruluşların katılımıyla kuruldu. Anadolu Kültür’ün direktörü başlangıçtan bu yana Osman Kavala oldu, osmankavala@superonline.com.

Anadolu Kültür Türkiye, komşuları ve Avrupa'daki sanatçıları, kültür ve eğitim kuruluşları ve yerel otoriteleri arasında kültürler arası işbirliği ve değişim için bir platform ve aracı olmayı amaçlamaktadır. 2005'ten bu yana, Anadolu Kültür'ün projeleri arasında kültürel değişim, kültürel miras çalışmaları, ve bölgesel işbirliğine yönelik yerel kültürel politikaları vardır. kültürel değişimin diyalog ve toplumlar arasında karşılıklı anlayışa katkıda bulunacağı inancı doğrultusunda komşu ülkelerle ortak projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Bölgesel İşbirliği: Ermenistan

Anadolu Kültür 2005 yılından itibaren, kültürel değişimin toplumlar arasındaki diyaloga ve karşılıklı anlayışa katkıda bulunacağı düşüncesi ile Ermenistan’la ortak projeleri geliştirmeye ve uygulamaya başladı.

Tamamlanan projeler

Sergiler:

 • Kafkasya’nın Genç Gözleri (28 Eylül - 2 Ekim 2005)
 • Merhabarev (3 - 23 Aralık, 2006)
 • Sınırsız Sanat; Ermenistan, Gürcistan, İran ve Türkiye’den Bir Çağdaş Sanat Sergisi (21 Kasım - 8 Aralık 2007)
 • Soviet Agitart: Restorasyon (18 Ocak - 29 Şubat 2008)
 • Sireli Yeğpayrıs (Sevgili kardeşim) (14 - 27 Eylül 2009)
 • Karadeniz Kıyısındaki Kırsal Mimari (20 Haziran – 4 Temmuz 2006 / Tiblisi, 21 – 25 Temmuz 2006 / Batum)    

Gösterimler:

 • Ermenistan'dan filmler (6 - 12 Ekim 2006)

Atölyeler:

 • Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu'nun Ortaçağ Mimari Mirası; Sanat Tarihi Atölyeleri (8 - 11 Eylül 2007 ve 10 - 12 Ekim 2008) Gençlik, Gelecek ve Beklentiler / Fotoğraf Atölyesi (28 Eylül – 2 Kasım 2005)

Müzik:

 • Türk-Ermeni Genç Senfoni Orkestrası Konserleri (13, 15, 16 Temmuz 2010)

 

Ermenistan-Türkiye Uzlaşmasına Giden Bir Yol Olarak Yetişkin Eğitimi ve Sözlü Tarih

Anadolu Kültür, Ekim 2009’dan itibaren yetişkin eğitimi, kültürlerarası değişim, ve sözlü tarih araştırması gibi çalışmalarla, Türk ve Ermeni toplumu arasında köprü kurma amaçlı bir uluslarası proje yürütüyor.  Proje Alman dvv international (Alman Uluslararası Yetişkin Eğitim Birliği Enstitüsü), ve Ermeni Hazaraşen Etnografya Çalışmaları Merkezi ve Ermeni Oyuncular Sendikası ile ortaklaşa yürütülüyor. 

Proje iki ülkenin öğrencileri için yaz kampı, Ermenistan’da uzlaşma için uluslararası atölye çalışması ve Türkiye ve Ermenistan’da sözlü tarih çalışması gibi her iki ülkeyi kapsayan bir dizi etkinlik içeriyor. Sözlü tarih araştırmasının sonunda “Birbirimizla Konuşmak: Ermenistan-Türkiye Uzlaşım Sürecine Bir Katkı Olarak Yetişkin Eğitimi ve Sözlü Tarih Çalışması” başlıklı kitap Dr. Leyla Nevzi ve Prof. Hranush Kharatyan-Araqelyan kaleme alındı ve Ermenice ve Türkçe basıldı. (Kitap Anadolu Kültür, dvv uluslararası ve Hazareşen tarafından ücretsiz olarak temin edilebilir ve www.speakingtooneanother.org sitesinden indirilebilir.)

Yaz okullarına katılan öğrenciler, hem sözlü tarih röportajları hem de video/fotoğraf çekimi konusunda eğitildi. Dr. Neyzi ve Prof. Kharatyan-Araqelyan tarafından desteklenen öğrenciler her iki ülkede küçük ölçekli sözlü tarih projeleri yürüttüler.

Bu etkinlikleri takiben, Aralık 2010’da sözlü tarih araştırmasına dayanan bir sergi açıldı ve Türkiye ve Ermenistan’da farklı şehirleri dolaştı. Proje, Almanya’dan gelecek öğrencilerin her iki ülkedeki sivil toplum örgütlerini ve resmi hükümet makamlarını ziyaret edecekleri bir gezi ile devam edecek.

  

Ermenistan Türkiye Sinema Platformu

2009’da kurulan Ermenistan Türkiye Sinema Platformu (ATCP) Ermenistan ile Türkiye arasında yürütülen, her iki ülkeden film yapımcıları, prodüktörler, aktörler ve sanatçılar arasında bir işbirliği örneği yaratmayı ve olası ortak yapım ve ortaklıkların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir yapım ve iletişim girişimidir.

Anadolu Kültür 2010’da ATCP kapsamında biri İstanbul’da biri Erivan’da olmak üzere her iki ülkenin platform üyelerinin ortak proje imkanlarını tartıştıkları iki toplantı düzenledi; Ermeni ve Türk’lerden oluşan bir ekibin çektiği 8 kısa filme ve belgesele yapımı için destek sağladı, ve her iki ülkeden üyelerin projelerini paylaşacakları ve yeni ortak projeleri tartışabilecekleri bir web sitesi kurulması için destek sağladı.

http://cinemaplatform.org/index.php

Gomidas Anma Etkinlikleri

 • Etnomüzikolog, besteci, yorumcu, ve koro şefi Gomidas doğumunun 75. ölümünün 140.  yıl dönümünde İstanbul’da Anadolu Kültür ve İstanbulhalay tarafından düzenlenen bir dizi etkinlik ile anıldı.  Gomidas anma etkinlikleri aynı zamanda İstanbul Kültür Başkenti Kültür Programı’na dahil edildi.  Anma etkinlikleri:
 • Pek çok sanatçının, ve koronun Gomidas şarkılarını yorumladığı “Gomidas’a Saygı: Bu Toprağın Şarkıları” konseri,
 • Gomidas’ın doğa ve köylü müziği üzerine yazdığı yazıların toplandığı Gomidas Kitapçığı,
 • Caz ve dans performanslarının sunulduğu “Gomidas’la Yolculuk” isimli doğaçlama,
 • Üsküdar Surp Garabed Ermeni Kilisesi’nde  icra edilen koro şarkılarının toplandığı Badarak albümü,
 • Erivan’da yaşayan araştırmacı Diran Lokmagözyan ve McGill Üniversitesi’nden, “Deliliğin Arkeolojisi  / Komitas” isimli kitabin yazarı, psikiyatrist Rita Soulahian Kuyumjian’un Gomidas üzerine verdiği konuşma.  

 

Anadolu Kültür

Cumhuriyet C. No: 40 Ka-Han Kat: 3
Elmadağ 34367 İstanbul

E-Mail: iletisim@anadolukultur.org
www.anadolukultur.org

Meltem Aslan
Genel Koordinatör
T: +90.212 233 23 47
F: +90.212 232 18 66
meltemaslan@anadolukultur.org

Ragıp Zık – Project Coordinator
Regional Cooperation
T: +90.212 231 47 38
F: +90.212 232 1866
ragipzik@anadolukultur.org

Nesra Gürbüz – Project Assistant
Armenia Turkey Cinema Platform
T: +90.212 219 1836
F: +90.212 232 1866
nesragurbuz@anadolukultur.org

Tamar Nalcı – Project Assistant
Gomidas Memorial Events
T: +90.212 246 76 08
F: +90.212 232 18 66
tamarnalci@anadolukultur.org

August 2010

 Back Anadolu Kültür - Next 
    Country profile    
     
Turkey's media landscape
Türk Medyasının Görünümü
  Thinks Tanks
Düşünce Kuruluşları
     
Academics
Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda çalışan akademisyenler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar
     
Politicians, diplomats, foreign ministry
Politikacılar, diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı
  Business associations / Business people
İş Dernekleri / İşadamları