Back Nor Zartonk - Next 

Nor Zartonk (Yeni Rönesans) 2007'de genç İstanbullu Ermenilerce kurulmuş bir dernektir. Konferanslar, panel tartışmalar ve yayınlarla, Nor Zartonk Türkiye'deki Ermenilerin ve diğer azınlıkların durumu ve geçmişle uzlaşma gibi konulara eğilir. Ocak 2009 itibariyle Nor Zartonk üyeleri her akşam Türkçe ve Ermenice, ve aynı zamanda Yunanca, Kürtçe ve Lazca yayın yapan Norradio adlı bir internet radyo istasyonunu da yürütmekteler. (www.norradyo.com/).

E-mail: info@norzartonk.org

August 2010

 Back Nor Zartonk - Next 
    Country profile    
     
Turkey's media landscape
Türk Medyasının Görünümü
  Thinks Tanks
Düşünce Kuruluşları
     
Academics
Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda çalışan akademisyenler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar
     
Politicians, diplomats, foreign ministry
Politikacılar, diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı
  Business associations / Business people
İş Dernekleri / İşadamları