Back ARI Hareketi - Next 

1994 yılında kurulan ARI Hareketi Türkiye'de özellikle gençler arasında toplumsal katılımcılığı teşvik etmek, bilgiye dayalı analiz niteliklerini güçlendirmek ve geleceğin liderlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacını taşır. Uluslararası ilişkiler alanında da faal olan bu kurum, özellikle Anadolu gençliğine ve Türkiye'deki genç kadınlara yönelik birçok seminer, eğitim projesi ve değişim programı gerçekleştirmiştir.

Başkan: Ural Aküzüm (solda)

E- mail: uralakuzum@gmail.com

ural@akuzum.com/

Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu, E-mail: arda@ari.org.tr

Türkiye-Ermenistan ilişkileri ile ilgili süregiden projeler

Karadeniz Gençlik Forumu Zirvesi (GMF finansmanı ile)

Bir kompozisyon yarışması sonucunda seçilen, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna ve Türkiye'den 20 genç, 3 gün süren, kamuya açık bir konferansla sona eren bir atölyede biraraya gelerek bölgelerindeki askıda kalan fikir ayrılıklarına çözüm bulmaya çalıştılar. Sonuç finalde açıklanan ve bütün ilgili kurumlara dağıtılan Karadeniz Gençlik Forumu Zirvesi Bildirgesi oldu. ARI Hareketi'nin amacı bu projeyi her yıl bölgedeki farklı ülkelerde tekrarlamak.

Ermeni-Türk Ekip Haberciliği Projesi

Erivan Basın Kulübü (Yerevan Press Club), ARI Hareketi işbirliği ve Avrasya Vakfı ( Eurasia Foundation) desteğiyle, bir Ermeni-Türk araştırmacı ekip haberciliği projesine katılmak isteyen gazeteciler için, her iki tarafı da ilgilendiren meseleler hakkında kaliteli hikayeler çıkarmak amacıyla bir yarışma açtı. Proje Ermenistan-Türkiye sınır ötesi girişimleri hakkında farkındalığın gelişmesine yardımcı oldu. Seçilen gazetecilere İstanbul'da Ocak 2008'de iki günlük bir hazırlık atölyesinden sonra kapsamayı tercih ettikleri konu hakkında malzeme toplamak ve çalışmak üzere birer aylık süre verildi. Gerektiğinde Erivan Basın Kulübü (Yerevan Press Club) ve ARI Hareketi tarafından idari, lojistik, finansal destek ve bilgi desteği sağlandı.

ARI 13-16 Temmuz 2010'da Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den 4'er katılımcı ile "Güney Kafkasya Genç Liderler Zirvesi"ni düzenledi.

Ural Aküzüm Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin destek verdiği Sivil Diplomasi Diyalog Projesi'nin düzenli bir katılımcısı. Arda Batu ise 2008-2010 arasında konferanslar için birkaç kez Ermenistan'a seyahat etti.

ARI Hareketi
Cumhuriyet Cad. No: 133 Kat 8
34367 Şişli İstanbul
Türkiye

Tel: +90 212 211 90 71 - 72
Faks: +90 212 273 00 85

www.ari.org.tr

August 2010

 Back ARI Hareketi - Next 
    Country profile    
     
Turkey's media landscape
Türk Medyasının Görünümü
  Thinks Tanks
Düşünce Kuruluşları
     
Academics
Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda çalışan akademisyenler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar
     
Politicians, diplomats, foreign ministry
Politikacılar, diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı
  Business associations / Business people
İş Dernekleri / İşadamları