Türkiye-Ermenistan Rehberi

Armenia-Turkey Manual

Aralarında diplomatik ilişki ve a�ık bir kara sınırı olmasa bile, T�rkiye ve Ermenistan arasında etkileşim ve diyalog son yıllarda ivme kazandı. Ermenistan-T�rkiye ilişkileri �zerine her iki �lkede hangi bireyler ve hangi kurumlar faal olarak �alışmakta? Bu rehber, bu soruya yanıt arayanlara kullanışlı bir kılavuz niteliğinde.

İki �lke arasında birbirini tanıma ve uzlaşma �abaları �zellikle 2000lerin başından beri her d�zeyde gitgide ivme kazanmış durumda. Ama aynı zamanda iki tarafın birbiri hakkında yanlış veya eksik bilgisi de sorun teşkil etmekte.

Ger�ekleştirilen ortak �alışmaları takip etmek, planlanan bir projeye katılımcı veya ortak bulmak, temas kurmak istediğiniz birinin irtibat bilgilerini tespit etmek, g�ncel yayınların linklerini bir yerde bulmak gibi bir�ok işleve hizmet etmesini dilediğimiz bu rehber, Eurasia Partnership Foundation'ın desteği ile Ermenistan ve T�rkiye'de yerleşik ESI analistlerinin ekip �alışmasının bir �r�n�.

Bu rehberde her iki �lke ile ilgili temel bilgiler, iki �lke arasında son birka� yılda yaşanan �nemli gelişmelerin kronolojisi ve �zellikle T�rkiye-Ermenistan konularında faal olan medya, sivil toplum, iş d�nyası, politika ve diplomasi alanlarındaki akt�rler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İstanbul - Erivan, Ağustos 2010

 T�rkiye-Ermenistan Rehberi (Ağustos 2010)

    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
2008-2010 arası Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kilit tarihler
  Media
Medya
     
Politics: Institutions and people
Politika: Kurumlar ve kişiler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları
     
Academic institutions and scholars
Akademik Kurum ve Akademisyenler
  Business people
İşadamları