Back Ermeni Uluslararası Politika Araştırma Grubu (Armenian International Policy Research Group - AIPRG) - Next 

AIPRG_logoErmeni Uluslararası Politika Araştırma Grubu (Armenian International Policy Research Group - AIPRG) Ermenistan'ın kamu politikalarıyla ilgili meselelerini araştırmaları ve tartışmaları teşvik eden bir STK'dir. Ermeni Uluslararası Politika Araştırma Grubu (Armenian International Policy Research Group - AIPRG), Ermenistan'ın gelişimi için önemli ekonomi ve kamu politikası araştırmalarını hedefler.

Ermeni Uluslararası Politika Araştırma Grubu (Armenian International Policy Research Group - AIPRG) hedef kitlesine birçok program ve faaliyet aracılığıyla ulaşır. Grup konferans ve atölyeler düzenler, burs programları ile araştırma faaliyetlerine katılır, kamu sektörü-özel sektör tartışmasını destekler, akademik bir dergi yayınlar ve ilgili araştırmaların dağıtımını üstlenir.

2006-07 döneminde Ermeni Uluslararası Politika Araştırma Grubu (Armenian International Policy Research Group - AIPRG) araştırma projelerini desteklemek ve tartışma oturumları düzenlemek suretiyle Ermeni-Türk sınırının açılmasının ekonomik sonuçları meselesini ele aldı. Ocak 2007'de araştırma sonuçları ve diğer makaleleler Ermeni Uluslararası Politika Araştırma Grubu'nun (Armenian International Policy Research Group - AIPRG) düzenlediği 'Ermenistan-Türkiye Sınırının Açılmasının Sosyo-Ekonomik Sonuçları' adlı uluslararası bir konferansta sunuldu. Bütün makalelere internet üzerinden şu adresten ulaşılabilir: www.aiprg.net/en/content/29/#Turkey-Armenia

Aralık 2006'da AIPRG Erivan'daki Kafkasya Araştırma Kaynakları Merkezi'nde (Caucasus Research Resources Center - CRRC) Ermenistan-Türkiye normalleşmesinin önündeki engelleri tartışmak üzere TESEV'le toplantılar yaptı.

AIPRG 2007'de Ermenistan (sınır bölgelerinde) ve Türkiye'de (İstanbul ve Ankara'da, ARI hareketi ve TABDC işbirliğiyle) yaptığı araştırmasının sonuçlarını sundu. Türk basını AIPRG ziyaretine geniş yer verdi (bkz. www.aiprg.net/UserFiles/File/Media_reactions.pdf).

Arman Gabrielyan AIPRG'nin Yönetici Direktörü, Konstantin Atanesyan kurucu üyelerinden biri ve Yönetim Kurulu üyesidir.

Washington:

P.O. Box 28179
Washington, DC 20038-9998, USA;

Tel: +1 202 458-2589, +1 202 623-4327;
Faks: +1 202 522-3124

E-mail: info@aiprg.net

 

Erivan:

Ermeni Devlet Ekonomi Üniversitesi, Oda 202,
128 Nalbandyan Str, Erivan 25, Ermenistan.

Email: arman.gabrielyan@yahoo.com

Konstantin Atanesyan, Kıdemli Değerleme Yetkilisi, IEGCR
Tel: +1 202 458-2589 - Faks: +1 202 522-3124
E-mail: katanesyan@worldbank.org

www.worldbank.org/IEG

August 2010

 Back Ermeni Uluslararası Politika Araştırma Grubu (Armenian International Policy Research Group - AIPRG) - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
2008-2010 arası Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kilit tarihler
  Media
Medya
     
Politics: Institutions and people
Politika: Kurumlar ve kişiler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları
     
Academic institutions and scholars
Akademik Kurum ve Akademisyenler
  Business people
İşadamları