Back Sivil Toplum Enstitüsü (Civil Society Institute - CSI) - Next 

logoErmeni-Türk ilişkileri üzerine yaptığı araştırmalar veya bu alanda gerçekleştirdiği herhangi bir geniş çaplı proje ile tanınmasa da, Sivil Toplum Enstitüsü Ermeni ve Türk sivil toplumları arasındaki diyaloğa katkıda bulundu. 1998'de Sivil Toplum Geliştirme Birliği olarak kurulan Sivil Toplum Enstitüsü (Civil Society Institute - CSI) Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nun (International Federation of Human Rights - FIDH) Ermeni üye kuruluşu.

14-15 Mart 2009'da Sivil Toplum Enstitüsü (Civil Society Institute - CSI) ve Ankara merkezli Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Türk ve Ermeni STK'larından 50 temsilci için iki günlük bir toplantı olan Ermenistan-Türkiye STK Forumu'nu düzenlediler. Toplantılar Türkiye'de İngiliz Büyükelçiliği'nin desteğiyle düzenlendi.

Sivil Toplum Enstitüsü (Civil Society Institute - CSI) genellikle Ermeni-Türk ilişkileri üzerine ders ve sunumların yanısıra profesörler, medya veya sivil toplum aktivistleriyle toplantılar düzenliyor. Örnekler arasında şunlar var:

  • 10 Mayıs 2010: Türkolog Artak Şakaryan'la
  •  '2009 yılında Türkiye'nin dış politikası' üzerine bir seminer. Sunum Türk dış politikasının ana prensiplerine, Ermeni soykırımına, Türkiye'nin iç siyatine ve Türkiye-Ermenistan sınırına değindi.
  • Aralık 2009: Aregnazan Okulu'nun son sınıf öğrencileri ile İstanbul merkezli Uluslararası Hrant Dink Vakfı'nın temsilcisi Burcu Becermen'in toplantısı.
  • 2 Aralık 2009: 20'yi aşkın Ermeni STK'sının temsilcileri ve Dink Vakfı'nın üyeleri arasında toplantı.
  • 11 Aralık 2008: Siyasi Gelişim Araştırma Merkezi'nden bir uzman Sergey Harutyunyan ile toplantı. Harutyunyan Kemal Atatürk'ün doktrininden, Türk dış politikasının evriminden, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinden ve Türkiye-AB ilişkilerinden bahsetti.
  • 4 Aralık 2008: Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından Harutyun Marutyan ile soykırımın anısının Türk ve Ermeni siyasetinde oynadığı rol üzerine tartışma.
  • 19 Mayıs 2008: "Ermenistan ve Türkiye: Avrupa Entegrasyon Süreçlerinin Işığında Bölgesel Çıkarlar", Ermenistan-Türkiye ilişkileri üzerine bir tartışma. Seminer Türkiye ve Ermenistan'dan uzman, akademisyen ve öğrencileri biraraya getirdi. Yorum ve sunumlarıyla katkıda bulunanlar arasında Stepan Grigoryan (Globalleşme ve Bölgesel İşbirliği Analitik Merkezi başkanı), Naira Gevorgyan (Friedrich Ebert Vakfı yerel temsilcisi), Diba Nigar Göksel (Avrupa İstikrar Girişimi'nde analist ve Turkish Policy Quarterly'de editör), Cem Toker (Liberal-Demokratik Parti lideri), Arda Batu (ARI Hareketi kurul üyesi ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi) ve Karen Nahapetyan (Erivan Devlet Üniversitesi'nde profesör) vardı.
  • 26 Ekim - 2 Ekim 2008: Ermenistan ve Türkiye'den uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğrencileri ve mezunları için çatışma dönüşümü üzerine bir seminer. Toplantıda aynı zamanda Ermeni-Türk ilişkileri hakkında Arman Kirakosian (Dışişleri Bakan Yardımcısı), Kiro Manoyan (Ermeni Devrimci Federasyonu Uluslararası Müsteşarlığı başkanı), Charles Lonsdale (İngiltere'nin Ermenistan Büyükelçisi) ve Armen Martirosyan (Miras Partisi başkanı) ile tartışmalar düzenlendi. Katılımcı öğrenciler aynı zamanda Ermeni Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde 'Ermeni-Türk sınırının açılması ile ilgili bakış açıları' konulu bir yuvarlak masa tartışmasına katıldılar.
  • Aralık 2007: Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasının etkisi üzerine konferans. Sivil Toplum Enstitüsü (Civil Society Institute - CSI), sınırın açılmasının sosyal ve ekonomik sonuçları üzerine yaptıkları araştırmayı sunan Ermeni Uluslararası politika Araştırma Grubu'nun temsilcilerini ağırladı. Öğrencilerin, gazetecilerin ve akademisyenlerin (ve Hürriyet'ten Sefa Kaplan) katıldığı toplantıda Ermeni-Türk ilişkileri de tartışıldı.
  • Nisan 2007: Dilijan Gençlik Kulübü ile işbirliği içinde düzenlenen Ermeni soykırımı meselesi ve Türkiye'yle ilişkiler konulu tartışma. Misafir konuşmacı Soykırım Enstitüsü'nden (Genocide Institute) Tigran Zakaryan'dı.

 

Sivil Toplum Enstitüsü (Civil Society Institute - CSI)
Aygestan 11th str., 43 building
Erivan, Ermenistan

Tel: (+37410) 574317
faks: (+37410) 559634

E-mail: csi@csi.am 
www.csi.am

August 2010

 Back Sivil Toplum Enstitüsü (Civil Society Institute - CSI) - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
2008-2010 arası Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kilit tarihler
  Media
Medya
     
Politics: Institutions and people
Politika: Kurumlar ve kişiler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları
     
Academic institutions and scholars
Akademik Kurum ve Akademisyenler
  Business people
İşadamları