Back Ermeni Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (Armenian Center for National and International Studies - ACNIS) - Next 

logoErmeni Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (Armenian Center for National and International Studies - ACNIS) Erivan merkezli bir stratejik araştırma Merkezidir. 1994'te kurulan Merkez, halen başkanlığını yapan, Ermenistan'ın ilk Dışişleri Bakanı Raffi K. Hovannisian'ın kurumsal girişimidir.

richard-giragosian1Ermeni Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (Armenian Center for National and International Studies - ACNIS) müdürü, Türk medyasında ve uluslararası medyada Ermenistan ve bölgesel meseleler üzerine sık sık yorumlar yapan Richard Giragosian'dır. Giragosian eski Sovyetler Birliği, Orta Doğu ve Asya'da ekonomi, askeri güvenlik ve siyasi gelişmeler ağırlıklı uluslararası ilişkilere odaklanan bir analisttir. Kendisi aynı zamanda Newsweek'in Türkçe versiyonunda misafir köşe yazarı olarak yazmakta ve Turkish Policy Quarterly'e yazı işleri danışmanlığı yapmaktadır. Giragosian ABD Kongresinde dokuz yıl çalıştı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kuruluşu (Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE), Dünya Bankası, Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group ICG) ve ABD ordusuna da danışmanlık yaptı. Email: director@acnis.am, giragosi@msn.com

Ermeni Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (Armenian Center for National and International Studies

August 2010

 Back Ermeni Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (Armenian Center for National and International Studies - ACNIS) - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
2008-2010 arası Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kilit tarihler
  Media
Medya
     
Politics: Institutions and people
Politika: Kurumlar ve kişiler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları
     
Academic institutions and scholars
Akademik Kurum ve Akademisyenler
  Business people
İşadamları