Back Sivil Gelişim ve Ortaklık Fonu - Next 

2006 yılında kurulan Sivil Gelişim ve Ortaklık Fonu (Civic Development and Partnership Foundation - CDFP), kar amacı gütmeyen Ermeni bir kuruluş. Ermenistan’daki kalkınma projelerini destekleyerek, Sivil Toplum Kuruluşları’na (Civil Society Organizations – CSO) kalite hizmetleri sağlayarak, ve mevcut CSO projelerine maddi destek sunarak Ermenistan’da sivil toplumun gelişimi amaç edindi. CDPF, bu amaçla 10’nun üzerinde projeyi uygulamaya koydu, 77 taraftarlık ve seçmenlik bursunun ve 54 araştırma bursunun dağıtımını ve yönetimini üstlendi.

 

 

Adres: Proshyan Str. 11/5
Erivan, Ermenistan
Tel: + 374 10 586012, 586013    
cdpf@cdpf.am

 

 

Ermenistan-Türkiye ilişkili proje:

Yeni Liderler Programı (Ekim 2010-Temmuz 2011)

Yeni Liderler Programı, sivil toplumu geliştirmek ve ekonomik kaynaklar yaratmak amacı ile kar amacı gütmeyen kuruluşların başındaki Ermeni, Türk ve Amerikan genç profesyonellerden bir kadro oluşturma amacı gütmekte. Program, sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirecek sivil halk tabanlı projeler yaratacak, ve Ermenistan, Türkiye ve Amerika arasındaki bağları güçlendirecek 21-35 yaş arası, gelecek vadeden halk tabanlı liderleri bir araya getirecek.

Seçilen katılımcılar ABD ve Türkiye’deki çalışma programlarında yer alacak ve ABD ve Türkiye’den programa dahil olacak katılımcıları Ermenistan’da konuk edecekler. Çalışma programları temasal tartışmalar, eğitimler, profesyonel saha ziyaretleri, ve iş eğitimleri gibi etkinlikleri içerecek ve sanal iletişim ve konferanslarla devam edecek. Katılımcılarına deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını paylaşmak üzere bir imkan sunacak olan program  bu üç ülkedeki kuruluşlar arasında yeni bağların oluşmasını sağlayacaktır. Ön çalışma dönemleri: ABD – Şubat 2011, Türkiye ve Ermenistan – Nisan 2011. Projelerle ilgili bütün masraflar program tarafından karşılanacak.

Program, Amerikan Ankara Büyükelçiliği’nin desteği ile, Eğitimi Geliştirme Akademisi (ABD), Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (Türkiye) ortaklığında yürütülmektedir.

August 2010

 Back Sivil Gelişim ve Ortaklık Fonu - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
2008-2010 arası Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kilit tarihler
  Media
Medya
     
Politics: Institutions and people
Politika: Kurumlar ve kişiler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları
     
Academic institutions and scholars
Akademik Kurum ve Akademisyenler
  Business people
İşadamları