Back Internews Medya Desteği STK - Next 

Internews Media Support NGO promotes freedom of expression and open media. The organization’s activities proceed from the belief that civil society cannot exist apart from independent and strong mass media. Towards this end, Internews organizes training courses for established and emerging journalists, promotes media literacy, advocates for improved media legislation and protects journalists' rights. The NGO develops multi-format information on human rights, European integration, civic conflict, migration, elections, national minorities, gender and many other issues for a wide range of target audiences.


Internews Medya Desteği STK, fikir bağımsızlığını ve özgür basını teşvik eder. Organizasyonun etkinlikleri sivil toplumun bağımsız ve güçlü bir basından ayrı düşünülemeyeceği ilkesine dayanır. Internews, bu amaçla, deneyimli ve yeni gazetecilere eğitim verir, basın okur yazarlığını teşvik eder, ileri basın hukukunu savunur ve gazetecilerin haklarını korur. İnsan hakları, Avrupa entegrasyonu, sivil çatışma, göç, seçimler, ulusal azınlıklar, cinsiyet hakları ve diğer pek çok konuda geniş bir kitleyi hedef alan farklı formatta bilgiler üretir.   

Internews Aralık 1995’ten itibaren Ermenistan’da Amerika Birleşik Devletleri tabanlı Internews Ağı’nın bir şubesi olarak çalıştı. 1996 yılında resmi olarak kurulan Ermeni Basını Destek Ağı, Internews Uluslararası Ağı’nın kurucu üyelerindendir.

İletişim:

3 Arshakunyats Ave, 3. kat
Erivan, Ermenistan
Tel: 010 586320
Faks: + 374 10 56-90-41
armens@internews.am
http://www.internews.am

 

Ermenistan-Türkiye İlişkili Proje:

Türkiye ve Ermenistan Diyalogunu Geliştirmek (Temmuz 2010-Aralık 2011)

Bu proje Türkiye ve Ermenistan’in kültürel, siyasi ve ekonomik koşulları ile ilgili dengeli haber yapmak ve dağıtmak için bu ülkelerdeki bağımsız gazetecilere ve basın organlarına imkanlar sunar. Internews, bu amaçla Ermenistan ve Türk gazetecilerinin bir diğer ülkede geniş saha raporu yapabilmesi için destek verir. Gazetecilerin çeşitli hükümet gorevlilerinden, sosyal eylemcilerden, siyasi liderlerden ve endüstri çalişanlarından alternatif görüş toplamasına olanak sağlayacak bu girişim, haberlerin, ve sosyal ve siyasi raporların iki taraflı akışını sağlayacak. Daha da önemlisi, Internews, üniversitelerin film ve gazetecilik bölümlerindeki öğrencilere belgesel film teknikleri kursları ve bir diğer ülke ile ilgili sosyal bir tema işleyen küçük bütçeli filmlerin yapımı için danışmanlık verir.   

Proje aşağıda sıralanan etkinlikleri içerir:

  • belgesel film yapımı ile ilgili seminerler,
  • kültürel amaçlı eğitimler,
  • filmin konusu ile ilgili danışmanlık, 
  • toplantılar, araştırma ve tartışmalar,
  • film yapımı. 

Ermenistan ve Türkiye'den sekizer katılımcı seçilecek. Ermeni katılımcılar Türkiye'de, Türk katılımcılar Ermenistan'da on dakika uzunluğunda, komşu ülkedeki insanların hayatlarını yönetmen gözünden anlatan belgeselerler yapacaklar.

Proje “Internews” Medya Desteği STK, Yerevan Basın Klübü, GPOT (Türkiye), Cam Fim (Türkiye), Internews Ağı oraklığında gerçekleştirilecek.

“Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalogu kurmak” projesi, Demokrasi Bürosu, Demokrasi, İnsan Hakları ve Emek (Democracy, Human Rights and Labor - DRL) ve ABD Dısişleri Bakanlığı tarafından destekleniyor.

August 2010

 Back Internews Medya Desteği STK - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
2008-2010 arası Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kilit tarihler
  Media
Medya
     
Politics: Institutions and people
Politika: Kurumlar ve kişiler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları
     
Academic institutions and scholars
Akademik Kurum ve Akademisyenler
  Business people
İşadamları