Back Proje Uyum - Next 

Proje Uyum Ermenistan’da faaliyetlerine 2000 yılında başladığından beri kırsal kalkınma, ikinci eğitim, profesyonel gelişim, bilgi teknolojileri, ve çoçuklara yasal ilkelere dair temel eğitimler vermek gibi konularda bir dizi yüksek profil proje başlattı. Uluslararası Proje Uyum ise, yerel belediyeler, bölgesel hükümet yetkilileri ve uluslararası ve ulusal kurumlarla ortaklaşa çalışarak ülke genelindeki halk tabanlı hareketlere destek olur.

Uluslararası Proje Uyum’un Ermenistan’daki projeleri arasında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Internet Topluluğu Geliştirme Programları, Ermeni Okullar Arası İletişim Progmları, ve Dünya Bankası destekli RA Eğitim Kalitesi ve Alakası programı çerçevesinde düzenlenen Gerharkunik Bölgesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Okur Yazarlığı Danışmanlığı vardır.  

 

Adres:

PH International - Ermenistan
8/8 Paronyan str. | Erivan, Ermenistan | 0015

İletişim:

Tel: +374 10) 53-86-76
Faks:  +374 10) 53-67-83 
ph-am@ph-int.org
http://www.ph-int.org/arm/eng/

 

Ermenistan-Türkiye ilişkili proje:

Ermenistan-Türkiye-Amerika Gençlik Liderliği Programı (Ekim 2010-Ocak 2012)

Ankara Amerikan Büyükelçiliği Kamu İşleri Bölümü tarafından desteklenen Amerikan Gençlik LAB (Leadership Across Borders – LAB) programı, Uluslararası Proje Umut tarafından ve Türkiye’deki Arı Hareketi ile ortaklık içinde gerçekleştirilmekte. 

Programın ana etkinlikleri:

  • Liderlik, çok kültürlülük, gençlik kültürü, gönüllülük, sivil hizmetler, global ve yerel meseleler, kimlik kavramları, ve hoşgörü konularını irdeleyen sanal etkinlikler,
  • Temmuz 2011’de Amerika Birleşik Devletleri’nde iki haftalık bir kamp sonrası Amerikan ev sahibi ailelerin yanında geçirilecek bir haftadan oluşan gezi,
  • Aralık 2011’de Ermeni ve Amerikan öğrencilerin Türkiye’ye gitmeleri ve ziyaretleri sırasında Türk katılımcıların evinde misafir edilmeleri,
  • Aralık 2011’de Türk ve Amerikan öğrencilerin Ermenistan’a gitmeleri ve bir kac günlük ziyaretleri sırasında Ermeni katılımcıların evinde misafir edilmeleri,
  • Sınırlar ötesi ve/veya yerel sivil projelerin ortak tasarımı ve uygulanması için sanal iletişim.

16 aylık bu girişim, her üç ülkeden (Ermenistan, Türkiye, ve Amerika Birleşik Devletleri) 25’er, yaratıcı fikirli ve açık görüşlü genç lideri bir araya getirecek.

August 2010

 Back Proje Uyum - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
2008-2010 arası Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kilit tarihler
  Media
Medya
     
Politics: Institutions and people
Politika: Kurumlar ve kişiler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları
     
Academic institutions and scholars
Akademik Kurum ve Akademisyenler
  Business people
İşadamları