Back Ermenistan Pazarlama Birliği - Next 

http://www.hr.am/main/resizeimage/f/691/tmb/1/t/Ermenistan Pazarlama Birliği (Armenian Marketing Association - AMA) 2002 yılında bir grup pazarlama uzmanı tarafından kuruldu. Ermenistan pazar ortamında artan rekabetin etkisi sonucu oluşan Ermeni Pazarlama Birligi, pazarlama danışmanlığı ve analitik çalışmalar yapmak üzere kuruldu. Birlik, modern pazarlama araçları ile Ermeni şirketlerine iş dünyasındaki faaliyetlerinin verimliliğini artırmak için yardımcı olacak.

 

 

Adres:

2 Bagramyan, Apt/oda 28
Erivan, Erivan
Ermenistan
Tel: +374 10 581436  , +374 10 540719 , +374-91-469971
Fax: +374 10 540719
ama@netsys.am
http://www.armenianmarketing.com

 

Ermenistan-Türkiye İlişkili Proje

 

TANGO Ağı Projesi

Türkiye ve Ermenistan Sivil Toplum Örgütleri Ağ Projesi, TANGO (Turkey Armenian Non-Governmental Organization) Ağ, Türk ve Ermeni sivil toplum kuruluşları (STK) arasında yeni işbirliği ve ortaklıklar oluşturmak için bir platform yaratmaya çalışır. Proje, daha once işbirliği yapmış ya da Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkiere katkıda bulunma potansiyeli olan STK’lar için bir internet sitesi oluşturmayı hedefler. Bu internet sayfası aynı zamanda burs olanakarı ile ilgili bilgi sunacak.  

Projenin internet sitesinin kurulması ve iletişim ağının başlatılması için ilk toplantı, 20 ve 21 Ocak tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde Ermeni ve Türk temsilcilerin, akademisyenlerin, diplomatic görevlilerin ve bağışçı kuruluşların katılımı ile gerçekleşti. 20 Ocak’taki açılış oturumundan sonra, Türkiye ve Ermenistan’dan toplantıya katılan STK’ların ve bağışçı kuruluşların kendilerini tanıtmaları ve işbirliği imkanlarını tartşmaları için bir fuar düzenlendi. 

Proje Marshall Fonu Karadeniz Bölgesel Ortaklık Vakfı’nın maddi desteği ile, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birliği ve Ermenistan Pazarlama Birliği tarafından uygulanmaktadır.

August 2010

 Back Ermenistan Pazarlama Birliği - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
2008-2010 arası Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kilit tarihler
  Media
Medya
     
Politics: Institutions and people
Politika: Kurumlar ve kişiler
  NGOs and foundations
Sivil Toplum Kuruluşları
     
Academic institutions and scholars
Akademik Kurum ve Akademisyenler
  Business people
İşadamları