How to get on the White List?
 

"Batı Balkanlardaki insanların AB vize rejiminin serbestleştirilmesine verdiği önemin farkındayız."

Selanik AB-Batı Balkanlar Zirvesi, 21 Haziran 2003

Kronoloji

21 Haziran 2003

Selanik'deki AB/Batı Balkanlar Zirvesi'nde "Batı Balkanlardaki insanların AB vize rejiminin serbestleştirilmesine verdiklerin önemin" altı çizilerek, Avrupa Komisyonu ile gerekli reformlara dair görüşmelerin yapılacağına dair söz verildi. Ancak bu konuda ciddi bir süreç başlatılmadı.

5 Kasım 2004

AB liderleri, üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşmaları imzası karşılığı vize kolaylığı sağlanması ile ilgili sürecinin başlatılmasını öngören beş yıllık  yeni Adalet ve İçişlerine dair Lahey Programı'nı kabul etti.

20 Aralık 2005

AB Konseyi, Batı Balkan ülkeleri ile sürdürülecek vize sürecinin kolaylaştılması ve yeniden kabul anlaşmalarının imzalanması süreçlerini başlatırken,  Avrupa Birliği'nin, aday ülkeler, Avrupa perspektivli ülkeler ve Avrupa Komşuluk Politikası'na dahil ülkeler ve stratejik ortakları ile olan ilişkilerinin gözönünde bulundurulmasına karar verdi. BU karar ile Batı Balkan ülkeleri ile görüşmelerin önü açılmış oldu.

Mayıs 2006

Avrupa Komisyonu, Makedonya ile vize sürecinin kolaylaştılması ve geri kabul anlaşması görüşmeleri için AB Konseyi'nden yetki talebinde bulundu.

20 Temmuz 2006

Avrupa Komisyonu, Arnavutluk [sadece vize kolaylaştırılması, geri kabul anlaşması 1 Mayıs 2006'dan beri yürürlükte], Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan ile vize sürecinin kolaylaştırılması ve geri kabul anlaşması görüşmelerini başlatmak için AB Konsey'inden yetki talebinde bulundu.

13 Kasım 2006

Avrupa Konseyi vize sürecinin kolaylaştılması ve geri kabul anlaşmaları üzerine müzakerelerin beş Batı Balkan ülkesi ile de başlatılması yönünde karara vardı.

13/14 Kasım 2006

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, vize sürecinin kolaylaştılması ve geri kabul anlaşmalarının atılan önemli ve gerekli adımlar olduğunun altını çizdi.

20 Kasım 2006

Vize sürecinin kolaylaştılması ve geri kabul anlaşmaları üzerine Batı Balkan ülkeleri ile görüşmeler başladı.

13 Nisan-16 Mayıs 2007

Vize sürecinin kolaylaştılması ve geri kabul anlaşmaları hususunda beş Batı Balkan ülkesi ile anlaşma sağlandı ve metinler paraflandı.

18 Haziran 2007

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, "Batı Balkanlardaki insanların AB vize rejiminin serbestleştirilmesine verdiği önemin altını çizdi. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu'nun gerekli adımları atması yönündeki isteğini olumlu karşıladı." Bu açıklama, vize kolaylaştırılması sürecini takiben vizesiz dolaşım sürecine geçileceğini yönündeki ilk ipucu oldu.

Eylül-Kasım 2007

Vize sürecinin kolaylaştılması ve geri kabul anlaşmaları imzalandı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi, Avrupa Konseyi tarafından sonuçlandırıldı ve bütün Batı Balkan ülkeleri tarafından tasdik edildi.

6 Kasım 2007

Avrupa Komisyonu, Genişleme Stratejisi'nde, vize serbestleşmesi yönünde diyalog başlatılacağını ve yol haritaları hazırlanacağını belirtti.

1 Ocak 2008

Vize sürecinin kolaylaştılması ve geri kabul anlaşmaları Batı Balkan ülkelerinde yürürlüğe girdi.

28 Ocak 2008

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, Avrupa Komisyonu'nun vize diyalogunu başlatması ve bölge ülkeleri tarafından yerine getirilmesi gerekli koşulların belirtildiği yol haritalarının hazırlanmasına yönelik atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

30 Ocak 2008

Sırbistan ile vize diyalogu başladı.

7 Mart 2008

Arnavutluk ile vize diyalogu başladı.

7 Mayıs 2008

Sırbistan'a vize yol haritası sunuldu.

8 Mayıs 2008

Makedonya'ya vize yol haritası sunuldu.

26 Mayıs 2008

Bosna Hersek ile vize diyalogu başladı.

28 Mayıs 2008

Karadağ'a vize yol haritası sunuldu.

3 Haziran 2008

Arnavutluk'a vize yol haritası sunuldu.

5 Haziran 2008

Bosna Hersek'e vize yol haritası sunuldu.

1 Eylül 2008'e kadar

Batı Balkan ülkeleri için ‘hazırlık raporları'nın teslim tarihi.

24 Kasım 2008

Avrupa Komisyonu, Batı Balkan/AB Adalet ve İçişleri Konseyi çalışma grubunun ortak Brüksel'deki toplantısında, Batı Balkan ülkelerinin yol haritasını ne oranda uygulamaya koyduğuna yönelik bir değerlendirmede bulundu ve sonuçları Batı Balkan hükümetleri ile paylaştı.

Aralık-Ocak 2009

Batı Balkan ülkeleri ek soruları cevaplandırdı.

Ocak-Mart 2009

AB üye ülkelerini temsilen uzman heyetler Batı Balkanlardaki durumu inceledi ve Blok 4 koşulları üzerine üye ülke uzmanları ile birlikte fikir alışverişinde bulundu.

18 Mayıs 2009

Avrupa Komisyonu Batı Balkan ülkelerinin yol haritalarını hayat geçirmelerine dair değerlendirmesini sonlandırdı ve uzman heyeti raporları ile birlikte AB üye ülkeleri ile paylaştı.

25 Mayıs 2009

Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin temsilcileri (Batı Balkan ve Vize Konseyi çalışma grupları) hazırlanmakta olan Komisyon teklifi üzerine ve son durum üzerine değerlendirmelere başladı.

15 Temmuz 2009

Avrupa Komisyonu, Makedonya'da vizesiz dolaşıma geçilmesi, Sırbistan (Kosova vatandaşları hariç) ile Karadağ'ın gerekli koşulları yerine getirmesi durumunda vizesiz dolaşımdan yararlanabilmesi, Arnavutluk ve Bosna Hersek'in statüsünde henüz bu iki ülke yol haritasında ilerleme sağlamadıkları için değişiklik yapılmaması, ve son olarak vize serbestleşmesi sürecinin bir parçası olmayan Kosova'nın kara listeye eklenmesi yönünde bir teklif sundu

25 Eylül 2009

Sırbistan ile Karadağ henüz gerçekleşmemiş kriterlerdeki ilerlemelerini gösteren raporlarını ilettiler.

29 Eylül - 19 Ekim 2009

Avrupa Parlamentosu'nun ilgili komiteleri Avrupa Komisyonu'nun teklifini inceleyerek görüş belirlediler.

1 Ekim 2009

Arnavutluk ve Bosna Hersek güncellenmiş ilerleme raporunu teslim etti.

12 - 16 Ekim 2009

AB uzman heyetleri Sırbistan ile Karadağ'daki durumu inceledi.

4 Kasım 2009

Sırbistan, Makedonya ve Karadağ için 19 Aralık 2009'dan itibaren geçerli vizesiz dolaşım öngören teklif Slovenya tarafından sunuldu.

12 Kasım 2009

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonunun teklifine yönelik bağlayıcılığı bulunmayan bir karar aldı. Bu karara göre Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'a vizesiz dolaşım hakkı tanınması, Arnavutluk ve Bosna için de karar alma süreci hızlandırılması, bu ülkelerin Beyaz Liste'ye konulması ve Kosova için yol haritası hazırlanması öngörüldü.

19 Kasım 2009

Avrupa Komisyonu, Sırbistan ile Karadağ'ın yol haritalarındaki koşulları yerine getirdiğini belirten olumlu yönde bir rapor paylaştı.

30 Kasım 2009

AB Adalet ve İçişleri Konseyi, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'a vizesiz dolaşım hakkı tanıyan Avrupa Komisyonu teklifini nitelikli çoğunluk oylaması ile kabul etti.

7 – 17 Aralık 2009

AB ulusal uzman heyetleri Arnavutluk (14-17 Aralık) ve Bosna Hersek'de (7-11 Aralık) güvenlikli kimlik ve seyahat belgeleri alanında incelemelerde bulundu.

8 – 9 Aralık 2009

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, Kosova'nın, (AB üyesi devletlerin Kosova'nın status hakkındaki görüşlerini etkilememek kaydıyla) koşulları yerine getirmesi durumunda vize serbestleşmesinden faydalanabilmesi perspektivini teyid etti ve Avrupa Komisyonu'nu Kosova halkını AB'ye yakınlaştıracak sistemli adımlar atmaya çağırdı.

19 Aralık 2009

Makedonya, Karadağ ve Sırbistan vatandaşları, Schengen ülkelerine vizesiz dolaşım hakkına kavuştu.

Şubat 2010

Arnavutluk ve Bosna Hersek'de AB uzman heyeti araştırmaları sürdürüldü: Bosna 2. blok: 8-12 Şubat, Bosna 3. blok: 15-19 Şubat, Arnavutluk 2. blok: 22-26 Şubat, Arnavutluk 3. blok: 8-12 Şubat.  4. blok üzerine ise yazılı görüşmeler başlatıldı.

9 Şubat 2010

Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu'nun desteği ile 2010-2014 dönemi için görev yapacak yeni Avrupa Komisyonu'nun atamasını yaptı. Batı Balkanlarda vize serbestleşmesinden sorumlu yeni yetkililer, İçişlerinden sorumlu Cecilia Malmstorm ve Genişleme ve Komşuluk Politikalarından sorumlu Stefan Füle oldu.

19 Nisan 2010

Avrupa Komisyonu, Arnavutluk ve Bosna Hersek hakkındaki güncellenmiş değerlendirmesini yayınladı. Değerlendirmeye göre her iki ülke de önemli aşama kaydetti ve geriye, yerine getirilmesi gereken sadece birkaç koşul kaldı.

27 Mayıs 2010

Avrupa Komisyonu, kısa süre içerisinde koşulları yerine getirmeleri halinde Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaşlarının, vizesiz dolaşım hakkı kazanmalarına dair teklifini sundu.

Temmuz 2010

Avrupa Komisyonu yetkilileri Bosna Hersek ve Arnavutluk'a giderek bu ülkelerin koşulları yerine getirip getirmediğini değerlendirdi.

2 Eylül 2010

Avrupa Parlamentosu Sivil Haklar, Özgürlük ve İçişleri Komitesi brifinginde, Avrupa Komisyonu'nun Bosna Hersek ve Arnavutluk'un gerekli koşulları yerine getirerek vizesiz dolaşıma hak kazandığı açıklaması yer aldı.

14 Eylül 2010

Avrupa Komisyonu Bosna Hersek ve Arnavutluk'un gerekli koşulları yerine getirerek vizesiz dolaşıma hak kazandıklarına dair değerlendirmede bulundu.

6 ve 28 Eylül 2010

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi ve Sivil Haklar, Özgürlükler ve İçişleri Komitesi'nde yapılan oylama sonucu Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaşlarına vizesiz dolaşım hakkı öngören 27 Mayıs 2011 tarihli Avrupa Komisyonu teklifine destek kararı çıktı.

6/7 Ekim 2010

Avrupa Parlamentosu'ndaki oylama sonucu Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaşlarına vize zorunluluğu kaldırıldı (538 Evet, 47 Hayır, 41 Çekimser oy).

8 Kasım 2010

AB Adalet ve İçişleri Konseyi 27 Mayıs 2010 tarihli Komisyon önerisini (nitelikli çoğunluk oyu ile) kabul ederek Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaşları için vize zorunluluğunu kaldırdı. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu yayımladığı bir bildiri ile yeni bir denetleme mekanizmasını yürürlüğe koyacağını ve bu mekanizma aracılığı ile Batı Balkanlar'da yol haritasının izlenişini ve mülteci ve yasadışı göçmen akının denetimini sağlayacağını belirtti.

15 Aralık 2010

Bosna Hersek ve Arnavutluk vatandaşları için vizesiz dolaşım hakkı yürürlüğe girdi.

21 Aralık 2010

Fransa ve Hollanda vizesiz dolaşım hakkında kısıtlamalar yapılması için 539/2001 sayılı AB Konseyi tüzüğünde değişiklik talep etti. Talep henüz kabul görmedi.

24/25 Şubat 2011

Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar'da vize rejiminin serbestleşmesi sürecinde gerçekleştirilen değişikliklerin denetimini yapıp, bölgeden AB'ye gelmesi olası yüksek oranlardaki insan akınını engellemeyi hedefleyen Denetleme Mekanizması'na dair teklifini AB Adalet ve İçişleri Konseyi'ne sundu.

26-29 Nisan 2011

Avrupa Komisyonu ve üye ülkelerden uzmanlar Sırbistan'ı ziyaret ederek yol haritasında öngörülen reformların hayata geçirilmesini denetlediler ve AB'den mültecilik statüsü talep edenlerin sayısını azaltmak için atılan adımlar hakkında bilgi aldı.

3-6 Mayıs 2011

Avrupa Komisyonu ve üye ülkelerden uzmanlar Makedonya'yı ziyaret ederek yol haritasında öngörülen reformların hayata geçirilmesini denetlediler ve AB'den mülteci statüsü talep edenlerin sayısını azaltmaya yönelik atılan adımlar hakkında bilgi aldılar.

24 Mayıs 2011

Avrupa Komisyonu, AB Konseyi'nin 539/2001 numaralı tüzüğüne, ivedi usûle göre yürülüğe konabilecek vizesiz dolaşım hakkının 6 ay için dondurulması imkanının dahil edilmesini öngören bir değişiklik teklif etti. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi teklifi değerlendirecek.

30 Mayıs 2011

Avrupa Komisyonu, “Vize Serbestleşmesi Sonrası Takip Raporu”nu yayımladı. Rapor beş Batı Balkan ülkesinin vize rejimi değişikliğine dair yol haritalarına uygun olarak ilerlemelerini inceliyor, atılacak yeni adımları destekliyor ve Sırbistan ve Makedonya'daki sığınma hakkı arayan mültecilerin durumunu analiz ediyor. Komisyon, bilgilendirme kampanyaları ve sınır denetiminı sıkılaştırmak gibi yeni adımların atılmasını da öngörüyor.

The Schengen White List Project