İstiklal Avenue, Istanbul. Photo: Wikimedia Commons/Zumrasha
İstiklal Avenue, Istanbul. Photo: Wikimedia Commons/Zumrasha

Türkiye'nin Vize Serbestleşmesine Dair Değerlendirme Çizelgesi

Türkiye'nin Vize Serbestleşmesi Yol Haritasında Gösterdiği İlerlemeler (Mayıs 2016)

16 Aralık 2013 tarihinde AB ve Türkiye vize serbestleşmesi sürecini başlattılar. Avrupa Komisyonu, Schengen uygulamasına dahil AB ülkelerine vizesiz seyahat için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 kriterlik bir yol haritası sundu.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin bu kriterlere uyumuna dair ilk değerlendirme raporunu 20 Ekim 2014'te yayınladı.

İkinci rapor (ana rapor ve detaylı arka plan raporu şeklinde iki bölüm halinde) ise 04 Mart 2016'da açıklandı.

04 Mayıs 2016'da Komisyon (ana rapor ve detaylı arka plan raporu) üçüncü bir rapor ile son gelinen aşamayı değerlendirdi. Kurum, Türkiye'nin kalan yedi kriteri de karşılaması halinde vize muafiyetinden yararlandırılması yönünde bir tavsiye kararı aldı. 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Mutabakatı uyarınca, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, Komisyon'un bu teklifini Haziran ayında oylayacak.

Üçüncü raporda, kullanılan ifâdeler şöyle: "kriter karşılanmıştır/kriter neredeyse karşılanmıştır" (66 kriter), "kriter kısmen karşılanmıştır" (3 kriter) ve "kriter karşılanmamıştır" (3 kriter). ESI olarak değerlendirme çizelgemizde yine trafik ışıkları sistemini kullandık: (kriter karşılanmıştır/kriter neredeyse karşılanmıştır) yeşil, (kriter kısmen karşılanmıştır) sarı ve (kriter karşılanmamıştır) kırmızı. Önceki iki raporunda, Komisyon, benzer ifâdelere mütekâbil beş adet not ("karşılanmıştır" anlamında 1'den başlayarak "karşılanmamıştır" anlamında 5'e kadar) kullanmıştı. Yedinci sayfadaki açıklamaya bakınız.


2014 İTİBARIYLA KAYDEDİLEN İLERLEMELER

Ekim 2014'ten bu yana, özellikle de Kasım 2015'te AB ve Türkiye'nin vize serbestleşmesi sürecini hızlandırma kararı ile birlikte, Türkiye, neredeyse tüm kriterleri karşılayarak, büyük ilerleme kaydetti.

Ekim 2014

Mart 2016

Mayıs 2016

Karşılanmıştır/Neredeyse karşılanmıştır

22

37

66

Kısmen karşılanmıştır

23

23

3

Karşılanmamıştır

27

12

3


ÖNCELİKLİ EYLEM KONULARI

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin, Komisyon'un teklifini oylayacağı Haziran ayına kadar Türkiye'nin vizesiz seyahat hedefine ulaşmak için odaklanması gereken 7 kriter bulunuyor.

42. Yolsuzlukla Mücadele için Ulusal Strateji ve Eylem Planı ile Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu GRECO'nun önerilerini (I., II. ve III Değerlendirme Aşamaları) uygulamaya devam etmek

Karşılanmamıştır

54. EUROPOL ile bir Operasyonel İşbirliği Anlaşması imzalamak ve hayata geçirmek  

Karşılanmamıştır

65. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihâdı, AB müktesebâdı ve AB üyesi ülkelerindeki uygulamalar doğrultusunda, bir yandan örgütlü suç ve terörizme dair yürürlükteki kanunî çerçeveyi, diğer yandan da mahkemeler, güvenlik güçleri ve diğer kolluk kuvvetlerinin yaklaşımlarını, özgürlük ve güvenlik hakkı, âdil yargılanma hakkı ve ifâde, toplantı ve dernek kurma özgürlüklerini uygulamada teminat altına alacak şekilde gözden geçirmek

 

 

Karşılanmamıştır

47. Sınırdışı durumları dahil olmak üzere tüm cezaî konularda AB üyesi devletler ile etkin işbirliğinde bulunmak

Kısmen karşılanmıştır

56. Şahsî verilerin korunması hakkında AB standartlarına uygun bir mevzuatı kabul etmek ve hayata geçirmek

Kısmen karşılanmıştır

68. AB ile Türkiye arasındaki geri kabul anlaşmasının tüm şartlarını hayata geçirmek (sağlam bir sicil)

Kısmen karşılanmıştır

1. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve AB standartlarında, makinada okunabilir biyometrik seyahat belgeleri basmaya devam etmek; AB standartlarına uygun biyometrik veriler içeren pasaportları kullanıma sokmak

Neredeyse karşılanmıştır

Türkiye'nin Vize Serbestleşmesi Yol Haritasında Gösterdiği İlerlemeler (Mayıs 2016)