Budapest, view from Gellért Hill. Photo: Alan Grant
Budapest, view from Gellért Hill. Photo: Alan Grant

ESI (Avrupa İstikrar Girişimi), kar gütmeyen bir düşünce kuruluşu olarak yaptığı araştırmalarda farklı kurumların maddi desteğine ihtiyaç duyuyor. Kuruluşumuz var olan en geniş bilgi ağından yararlanmak için başka araştırma kurumları, hükûmetler, uluslararası kuruluşlar, STKlar, medya ve özel sektör ile yakın işbirliği yapıyor.

Stratejik ortaklarımız ve destekçilerimiz sayesinde, analiz ve hizmetlerimizi bedel talep etmeden paylaşma imkanına sahibiz.

ESI'yi destekleyenlere, hem çalışmalarımıza verdikleri önem ve değer hem de sağladıkları maddî katkı için minnettarız. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, AB ile ilgili  genişleme, kapasite geliştirme ve AB-Türkiye ilişkileri alanlarındaki çalışmalarımızı maddî yardım veriyor. Mercator Vakfı ile Robert Bosch Vakfı  Batı Balkanlar ve Türkiye için vize zorunluluğunun kaldırılması hedefini güden Schengen Beyaz Liste projesinin gerçekleşmesi sağlayan kurumlar. Açık Toplum Vakfı, başlıca Avrupa kurumlarının reformu ve özellikle siyasî tutuklular ve işkence gibi insan hakları ihlallerine daha güçlü karşı durulması için yürüttüğümüz kampanyalara dahil. ERSTE Vakfı ise ESI'nin Balkanlar ile -AB Genişleme Portalı da dahil- AB'nin genişlemesine yönelik çalışmalarımıza destek veriyor. Bu vakıf aynı zamanda Avrupa'ya Dönüş belgesellerimize maddî katkı vermiş bulunuyor.

Kosova'daki eğitim sistemi üzerine kapsamlı bir görüş alışverişi çağrımızın yankı bulmasında İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Makedonya'nan tıkanan AB'ye katılım süreci çalışmasında Hollanda Dışişleri Bakanlığı, AB-Türkiye ilişkileri odaklı araştırma projesinde AB Komisyonu, nihayet,  yerel boyutta toplumsal ve iktisadî eğilimleri tespit edilmesinde ise  Charles Stewart Mott Vakfı rol alanlardan. Norveç Dışişleri Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, belediyeler üzerine incelemelerimizin sonuçlarını daha geniş kitlelere aktarılmasının önünü açanlar.

İngiltere Uluslararası Gelişim Bakanlığı, ESI'nin düzenlediği Bosna Yönetişim Değerlendirmesi'nin destekleyen kurum. Ana finans kaynaklarımızdan biri olan Açık Toplum Enstitüsü Kafkas ülkelerinde kapasite geliştirmemize katkı yapıyor. Konferanslarımızı Wilton Park ve King Baudouin Vakfı gibi kuruluşlar ile ortak, onların desteği ile gerçekleştiriyoruz.

Yakın geçmişte, İsveçSlovenyaİrlanda,Kanada ve Almanya hükûmetleri ve Saraybosna Hollanda Büyükelçiliği, ESI'yi destekleyenler arasında yer alarak, araştırma ve çalışmalarımıza maddi kaynak sağlayanlar arasında. ABD Barış Enstitüsü ESI'nin Karadağ Projesi'ni destekleyerek iki geniş çaplı rapor ve siyaset önerisi hazırlamamızı mümkün kılan kurum. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, ESI'nin ilk yüksek düzey katılımlı beyin fırtınası toplantısının sponsoru ve ortağı. Bu toplantıya, katılan kilit karar alıcılar ve bölgenin uzmanları, geleceğin siyaseti için yeni fikirler üretenler. Projelerden başka kurumumuza doğrudan kaynak sağlayanlar ise çok çeşitli. German Marshall Fonu ile hem Balkanlar'da hem de Türkiye'de çalışmalarımızı destekleyen İsveç Hükûmeti ilk sıradalar.

ESI olarak, zor süreçlerde karar alıcılara fikirsel yardımda bulunmamıza olanak tanıyan, yukarıda adı geçen tüm kurumlara, maddî katkıları ve manevî destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.Destekçilerimiz:

Swedish International Development Cooperation Agency

Sida

Stiftung Mercator

Stiftung Mercator

Foundation to promote Open Society

Foundation to promote Open Society

ERSTE Stiftung

DIE ERSTE österreichische Spar-Casse PrivatstiftungGeçmiş Destekçilerimiz:

Robert Bosch Stiftung

Robert Bosch Stiftung

Swedish Government

Swedish Government

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

Open Society Institute

Open Society Institute

Rockefeller Brothers Fund

Rockefeller Brothers Fund

Charles Stewart Mott Foundation

Charles Stewart Mott Foundation

Department for International Development (DFID)

Department for International Development (DFID)

European Commission

European Commission

Department of Foreign Affairs and International Trade

Department of Foreign Affairs and International Trade

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve

Departement of Foreign Affairs

Department of Foreign Affairs

Auswärtiges Amt

Auswärtiges Amt

Udenriksministeriet

Udenriksministeriet

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

United States institute Of Peace

United States institute Of Peace

Utrikespolitiska Institutet

Utrikespolitiska Institutet

DEZA

DEZA

The German Marshall Fund of the United States

The German Marshall Fund of the United States

Foreign & Commonwealth Office

Foreign & Commonwealth Office

King Baudouin Foundation

King Baudouin Foundation

Körber Stiftung

Körber Stiftung

Wilton Park

Wilton Park
Fon Kaynakları