3/2016

11 March 2016

İdomeni için bir öneri
Idomeni March 2016 Michelangelo

"Son Yargıˮ: İdomeni Mart 2016 – Mikelanj

PDF version of this newsletter

Sevgili Dostlar,

ESI uzmanları son haftalarda Ankara, İstanbul, Atina, Roma, Viyana, Üsküp ve Tiran'da, Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme'nin hükümlerine bağlı kalan bir Avrupa'nın mülteci krizi ile nasıl başa çıkabileceği konusunda, aralarında bakanlar, muhalefet liderleri, parlamenterler, sığınma kurumları başkanları, AB komiserleri ve AB büyükelçilerinin bulunduğu Avrupalı karar alıcılara yaptıkları sunumlarla Merkel-Samsom Planı'nın dayandığı temel ilkeleri açıklamaya devam ettiler.

Bu hafta başında ise Türk Hükûmeti, Merkel-Samsom Planı'nın bir benzerini Brüksel'de AB'ye sundu. Akabinde Almanya Başbakanı Angela Merkel "uygulanması halinde bu plan bir dönüm noktası olabilir" diyerek görüşünü bildirdi. Tabii planın hayata geçirilmesinin zorluğu aşikâr. Zaman hızla geçmekte. AB'de bulunan mültecileri üye ülkelere dağıtma yani yeni yerleşim yerlerine gönderme önerisi gibi daha önce gündeme gelen diğer öneriler için hep söylediğimiz gibi, "şeytan ayrıntıda gizli". Bu çerçevede dört soruya cevap bulmak ve bir acil durumu da çözüme kavuşturmak gerek:

Geri kabul:

Yunanistan'a Türkiye üzerinden ulaşanları Yunan makamları uluslararası sığınma hukukunun temel kurallarına sadık kalarak nasıl geri gönderebilir? Bunun başarılabilmesi için AB Yunanistan'a nasıl destek olabilir? AB Yunanistan'a (sadece) polis ve asker yerine sığınma başvurularını incelemek için görevliler göndermenin yolunu nasıl bulabilir?

Yeniden yerleştirme:

Haftalardır yürütülen paralel görüşmelerde konu edilen ve sadece isteyen devletlerden oluşan bir koalisyon tarafından gerçekleştirilecek -Türkiye Başbakanı Davutoğlu'nun "bir geri kabul-bir yeniden yerleştirme" esasına dayanan değiş tokuş teklifinin de ötesine geçen- insanî yeniden yerleştirme planı nasıl hızla gerçekleştirilebilir? Almanya bu konuda başı çekeceğini belirtmiş bulunuyor. Pekiyi bu plan ne zaman uygulanabilir?

Tüm göçmenler için güvenli ülke:

AB, Türkiye'de bulunan ve öngörülebilir bir gelecekte de kalması muhtemel büyük mülteci nüfusunun daha iyi şartlara sahip olması için bu ülkeye nasıl destek verebilir?

Vize serbestleşmesi

Türk liderlerin uzunca bir süre geri kabul anlaşmasının tümüyle hayata geçirilmesi şartına bağladıkları, ancak ESI'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı bütün sunum ve yayınlarda sürekli altını çizdiği ve Türkiye Başbakanı Davutoğlu'nun da artık benimsediği "yazdan önce vize serbestleşmesi hedefine" nasıl ulaşılabilir?

 

İdomeni'de Yaşanan Acil Duruma Dair Somut Bir Öneri

Nihayet, şu soruya da acil bir cevap bulmak lazım: AB üyesi ülkeler, Yunanistan'ın kuzey sınırında yaşanan felaket karşında harekete geçerek -Merkel-Samsom Planı'nın temel ilkelerinden uzaklaşmadan- Yunanistan'a nasıl yardımcı olabilir?
 
ESI, geçtiğimiz günlerde karar alıcılara şu fikri sundu: sadece isteyen AB üyesi devletlerin katılacağı bir koalisyon derhal girişimde bulunarak, İdomeni'de sıkışmış olan aileler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, Yunanistan'da bulunan birkaç bin Suriyeli mültecinin AB'ye yeniden yerleştirilmesini Atina ve Ankara'ya önersin. Bunun için de ön şart, söz konusu ailelerin gelecek iki hafta zarfında Türkiye'ye geri dönmeleri olsun.

ESI'nin somut önerisinin gerekçesi açık: eğer Almanya ve diğer ülkeler Yunanistan'dan doğrudan mülteci almayı kabul ederse, mültecilerin doğrudan Türkiye'den alınıp yeniden yerleştirilmesi temelinde şekillenen Merkel Planı'nın tam aksi yönde bir çekim etkisi yaratılabilir.

Aslında bahsi geçen insanî kurtarma planı ile çok net şöyle bir mesaj da iletilmek zorunda: AB-Türkiye arasında bir mutabakatın bu hafta yürürlüğe girmesi halinde, Yunanistan'a gitmeye çalışanlar, hem kendi yeniden yerleştirilme şanslarını baltalarlar hem de varmış dahi olsalar geri gönderilebilirler.

Böylece AB ile Türkiye tarafından başarı ile uygulanacak bir mutabakat sayesinde Avrupa'nın bir kaleye dönüşmesi önlenebilir; kaçakçılık engellenebilir, ve nihayet, düzensiz bir süreç düzenli hale getirilebilir.

Daha fazla bilgiyi bir sonraki ESI raporunda bulabilirsiniz. Güncellemelerimizi Twitter'da @rumeliobserver hesabında ve ESI Facebook sayfasında bulabilirsiniz.

En iyi dileklerimizle,

 

Further reading:

ESI – fresh ideas on Bosnian reform

How Bosnia lost a decade – illusions and the legacy of Yugo-nostalgia in Bosnian politics: "Protests and Illusions – How Bosnia lost a decade", 23 December 2014. The main development challenge in Bosnia is how to deal with massive deindustrialisation while creating a functioning welfare system under conditions of devastatingly low employment. And how to attract investments that lead to jobs.

ESI presentation in the European Parliament– how Bosnia fell 7 years behind Montenegro since 2006, and why this is not the fault of Bosnian leaders: "European future of Bosnia and Herzegovina – 20 years after Dayton-Paris Peace Agreement", 9 December 2015.

EU conditionality going wrong, costing Bosnia dearly: "Discussion paper: The worst in class. How the international protectorate hurts the European future of Bosnia and Herzegovina", 8 November 2007. This is where Bosnia first fell behind Montenegro.

EU conditionality going wrong in Bosnia: "Houdini in Bosnia. How to unlock the EU accession process", 17 October 2013: "Lost in Bosnian labyrinth. Why the Sejdic-Finci case should not block an EU application", 7 October 2013.

EU conditionality working in Bosnia: "Analysis: Bosnian Visa Breakthrough. Detailed Scorecard of Bosnia and Herzegovina's results in meeting the EU Schengen White List Conditions", 16 October 2009. A lot can be learnt from this experience.

How not to measure progress in Bosnia: "Rankings that fail: Bosnia, Macedonia and Doing Business 2015", 9 November 2015.

Statistics and what needs to change for Bosnian numbers to be reliable: "Draft: Sectoral statistics – scorecard 2014", May 2015. Without credible statistics, how can policy making be serious?

How to measure corruption in Bosnia and across the Balkans: "Measuring corruption – The case for deep analysis and a simple proposal", 19 March 2015. Never rely on impressions when judging how corrupt a country is; there is a need for solid evidence to design policies.

A concrete list of suggestions for Bosnia to improve its business climate (a little) and its image (a lot more): "Bosnia as Wunderkind of Doing Business. Outline of 14 steps to take – A proposal to the presidency of Bosnia and Herzegovina", 19 March 2015.

How to improve the EU accession methodology in the interests of countries such as Bosnia: "Paris paper – Enlargement and Impact – Twelve ideas – Dummy Report", 28 January 2015. 

 

Upcoming events on refugees

Burgtheater in Vienna
Burgtheater in Vienna

13 March, 11:00, panel debate at the Burgtheater - Debating Europe: Refugees in Europe. Yes, we can. But how? (in German language) with:

  • Johannes Hahn, EU Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations
  • Randall Hansen, Political scientist at the Munk School of Global Affairs at the University of Toronto
  • Melissa Fleming, Spokesperson of the UN refugee agency UNHCR
  • Kilian Kleinschmidt, Adviser of the Austrian government in refugee issues
  • Gerald Knaus, European Stability Initiative

14 March, 19:00, Debate with Gerald Knaus and Turkish Ambassador to the EU, Selim Yenel, at Kreisky Forum: Ending the refugee crisis - Geopolitical challenges for Turkey-EU relationship.

 

Recent ESI presentations on refugees

Presentation in Athens Presentation in Rome

Presentation in AthensPresentation in Rome

 

Recent interviews / reporting