Christopher Bennett Christopher Bennett je bio prvi zamjenik predsjednika ESI od 1999. do 2001. On ima dugogodišnje iskustvo u regionu. Kao novinar je pokrivao kolaps bivše Jugoslavije i ratove u Hrvatskoj i BiH od 1991. godine, a njegova knjiga Yugoslavia's Bloody Collapse (Hurst, London, 1995) je jedan od najutjecajnijih dokumenata o jugoslovenskoj krizi. Chris je učesnik brojnih značajnih istraživačkih projekata u regionu, kao Direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe (ICG) i kao urednik Balkan Crisis Reports u Institute for War and Peace Reporting, kao i urednik NATO Review. Chris je radio za OHR u BiH kao direktor komunikacija 2006 i 2007 godine, a trenutno završava knjigu o bosanskom mirovnom procesu pod naslovom Paralysed Peace.  Chris je predavao istoriju Jugoslavije na Školi za slavonske i istočno-evropske studije Univerziteta London.

Kontaktirajte Christopher Bennett