Rainer Emschermann Rainer Emschermann je ekonomista koji trenutno radi za Generalni direktorat za proširenje u Evropskoj Komisiji. On je član tima koji vodi pregovore o pridruženju Turske i fokusiran je na budžet, konkurentnost, poljoprivredu i civilno društvo. Od 2000.god do 2004.god je radio u kabinetu Evropskog komesara za budžet, a od 1995 d0 1999 je bio savjetnik Zelenih u Evropskom Parlamentu, za pitanja EU budžeta.

Kontaktirajte Rainer Emschermann