Gianni La Ferrara Gianni La Ferrara je pravnik i menadžment konsultant koji je u posljednih deset godina pomagao vladama zapadnog Balkana da uspostave administrativni sistem. Od 1998 do 2000.god radio je kao pravni savjetnik visokom predstavniku u Sarajevu. U to vrijeme se počeo interesirati za rad ESI i najprije se priključio kao član, a potom kao prijatelj. Do 1998, Gianni je radio kao pravni savjetnik u javnim institucijama u Evropi i južnoj Africi. Njegove post-diplomske studije su iz oblasti javnog prava i menadžmenta. Živi u Sarajevu.

Kontaktirajte Gianni La Ferrara