Arnaud Danjean Arnaud Danjean ima veliko iskustvo rada na Balkanu. Pokrivao je Balkan za francusku vladu od 1994 do 2007. Bio je politički službenik u Ambasadi Francuske u Sarajevu od (1995-1998), a u vrijeme kosovske krize vodio je odjel za Balkan u francuskom ministarstvu odbrane. 2000.godine je postao savjetnik za jugoistočnu Evropu šefu francuske sigurnosne službe (2000-2002). Nakon trogodišnje službe u francuskoj misiji UN u Ženevi, bio je savjetnik za Balkan francuskih ministara inostranih poslova Michel Barnier (2005) i Philippe Douste-Blazy (2005-2007). Arnaud sada predaje balkanske i EU odnose na pariškom Institutu za političke nauke.

Kontaktirajte Arnaud Danjean