Verena Knaus Verena Knaus se vratila na Balkan početkom 2008 da bi iz Prištine vodila ESI istraživanja. Od 2004 do ljeta 2007, ona je vodila projekt ESI Turska koji se uglavnom bavio procesom Turske evropeizacije, društvenim i ekonomskim promjemana u centralnoj i jugoistočnoj Anatoliji i položajem žena. Tokom ovih godina, sa jednom nogom još uvijek na Balkanu, Verena je usko surađivala sa think-tankovima koji su se sve vrijeme rađali na Kosovu, u Makedoniji i Albaniji kao dio ESI programa izgradnje kapaciteta. Prije toga ona je bila vodeći istraživač na terenu za jedinicu Naučene lekcije i analize (LLA) na Kosovu, projekt koji su zajednički vodili ESI i EU pilar UNMIK. Ona je tri godine koordinirala multi-disciplinarni tim istraživača i intenzivno zagovarala i pisala o pravima manjina, Mitrovici, migraciji i prospektima ekonomskog razvoja Kosova. Kao član ESI tima od njegovog osnivanja 1999, pomogla je da mreža entuzijasta Balkana preraste u jaku instituciju sa stalnim prisustvom u regionu. Verena je studirala modernu istoriju na Univerzitetu Oxford i međunarodne odnose i ekonomiju na SAIS u Bolonji. Također je svjetski član Yale Univerziteta i ko-autor prvog vodiča po Kosovu objavljenog na engleskom jeziku.

Kontaktirajte Verena Knaus

Verena Knaus
Verena Knaus. Photo: Jonathan Lewis