Ko piše izvještaje ESI?

Ponekad nas upitaju ko zapravo piše izvještaje ESI, pošto ti izvještaji nisu potpisani imenom autora. Odgovor je da su sve ESI publikacije proizvod timskog rada. Rezultat leži na ekspertizi i iskustvu niza ESI-jevih analitičara, pomognutim povratnim informacijama ESI članova i savjetodavnog odbora.

Trenutni glavni tim

ESI at work - Marcus Cox and Gerald Knaus

Publikacije ESI-ja proizvod su intenzivne razmjene ideja između naših analitičara i istraživača na terenu, zajedno sa editorijalnim timom koji čine Gerald i Marcus. Pod našom metodom 'dvostrukog ključa' za pripremanje izvještaja, sve zajednički pripremaju Direktor (članovi ga biraju svake godine) i viši editor (imenuje ga izvršni odbor). Svaki izveštaj prije objavljivanja prođe kroz niz nacrta. Taj dugotrajan proces ograničava broj izvještaja koje je moguće objaviti svake godine, ali osigurava uvijek najviši standard.

Glavni tim ESI-ja stalno raste. Od 1999. do početka 2000. činili su ga Gerald i Marcus. Početkom 2000 priključuje se Kristof, a Eggert dolazi krajem te godine. U ljeto 2000. Verena prelazi sa pozicije administratora i postaje stalni analitičar sa Kosova; nakon rada u UNMIK ona se pridružila projektu ESI Turska. Duška, novinarka iz Beograda, pridružila nam se kao analitičar u 2002. Od avgusta 2004. ESI-ju se priključuju Nigar, Erkut i Enis u projektu za Tursku. Minna je kao ESI analitičar od septembra 2001. do januara 2002. vodila program u Makedoniji gdje je radila na terenu prije prelaska u UNMIK. Minna je dala veliki doprinos u projektu Pakt za stabilizaciju koji je objavljen u aprilu 2001. godine. Ponovo je bila u  ESI timu od oktobra 2004 do avgusta 2005. Verena Ringler se priključuje ESI-ju 2005, a Nicole početkom 2006.

Glavni ESI tim u januaru 2006 čini 12 članova.

Širi krug ESI-ja

Ostali, koji su ranije radili za ESI, i dalje su uključeni u sve naše interne debate. Felix se priključio timu u ljeto 2002. i godinu dana je bio duboko uključen u sve ESI diskusije i debate. Paul je radio za ESI u drugoj polovici 2002. i tokom 2003. posebno na Kosovu. Alida je bila analitičar u toku bosanskog projekta u Sarajevu od 2001. do početka 2004. Stručnjaci za urbanizam i prostorno uređenje Frank i Christof dali su svoj doprinos progamu na Kosovu u toku 2003. Marcus (Brand) je učesvovao u ESI studiji Pakt za stabilnost i u LLA istraživanjima kasne 2001. kao analitičar sa terena na Kosovu. Nakon toga je proučavao iskustvo iz procesa tranzicije u Sloveniji kao moguće lekcije za ostale bivše republike Jugoslavije, prije nego se priključio OSCE-ovom ODHIR u Varšavi. Emmanuela, antropolog sa širokim iskustvom na Zapadnom Balkanu i ekspertizom u Albaniji, dala je podršku ESI-ju kao istraživač sa terena u Makedoniji na početku 2002. U ranoj fazi ESI-ja Chris (Bennett), prvi viši editor i podpredsjednik, igrao je važnu ulogu u prikupljanju povratnih informacija i editovanju.

ESI tkođer ima velike koristi od širokog kruga članova, savjetnika i spoljnih analitičara koji doprinose na razne načine svojim ekspertizama i iskustvom. To omogućava da ESI poduzme projekte velikih i kompleksnih istraživanja kada su ona potrebna. Dardan Gashi dao je svoj doprinos projekta LLA na Kosovu kao terenski istražitelj u toku 2001. i 2002. Mike Todd je učestvovao u LLA projektu u proljeće 2002. radom u istraživanju Europske Unije i mehanizama isporuke. Dominik Zaum je bio u LLA tokom 2003.

Ostali ESI članovi igrali su važnu ulogu u oblaikovanju načina razmišljanja ESI, osobito Gil Baldwin, Sandra Colliver, David Steward Howitt, Gianni La Ferrara i Dieter Wolkewitz. Archie Tuta je dao svoj direktni doprinos ESI istraživanju u Makedoniji krajem 1990.