Bosnia's Political Economy – Background Documents

Materijal o Bosni

Bosna i Hercegovina je jedna od najproučavanijih zemalja u svijetu. Od Dejtonskog sporazuma na ovamo, veliki broj raznih organizacija je napisao brojne izvještaje i analitičke materijale, što je stvorilo potencijalno vrijedno tijelo znanja za bh. vlasti i sve one kojima je cilj da im pomognu.

Međutim, uticaj svog ovog istraživanja na bh. politički proces bio je ograničen. Veliki dio toga napisan je na engleskom jeziku i nikada nije preveden na bh. jezike. Te materijale su često pravile međunarode zajednica za svoje potrebe i nisu široko dostupni. Čak i kada su dokumenti javni, teško ih je pronaći.

Kao dio projekta za procjenu uprave sastavili smo Paket izvora najkorisnijih materijala koje smo pronašli do 2004., a koji se tiču uprave i pitanja javne politike u BiH. Gdje god je bilo moguće, pronašli smo kopije i na engleskom i na jednom od bh. jezika. U slučajevima gdje nije dostupna verzija na jednom od bh. jezika, obično smo preveli izvršni rezime ili neki izvod iz teksta.

Paket izvora uključuje izbor materijala napisanih od strane bh. autora, uključujući i studije koje su naručene od strane međunarodnih organizacija, vladine dokumente i dokumente sa raznih skupova. Ipak, naš izbor je ograničen na socijalno-ekonomska pitanja i predstavlja samo mali dio literature dostupne na bh. jezicima.