Ekonomski i socijalni profili BiH

Economic and social profiles of BiH

Postoji ozbiljan nedostatak kvalitetnih podataka o socijalnim i ekonomskim trendovima u Bosni i Hercegovini. Bez poslijeratnog popisa stanovništva čak i osnovne brojke o stanovništvu su nepouzdane. Podaci koje su sakupili instituti za statistiku ne odražava izuzetno promjenjivu socijalnu i ekonomsku situaciju. Bez tačne slike modernog bh. društva, intervencije vlasti u područjima poput smanjivanja siromaštva ili razvoja infrastrukture ne mogu biti efikasno usmjeravane.

U proteklim godinama postojalo je nekoliko pokušaja da se popuni ovaj procjep u informacijama. U 2002. godini, bh. statistički instituti su uz potporu raznih međunarodnih organizacija napravili Anketu/studiju za mjerenja životnog standarda (LSMS), dajući socio-ekonomske podatke o 5,400 domaćinstava širom zemlje. Više informacija o LSMS možete pronaći na stranici Federalnog zavoda za statistiku, ili na engleskom jeziku World Bank's LSMS website. Iako joj je opseg ograničen, LSMS ostaje jedini izvor kvantitativnih informacija o socijalnim uvjetima u BiH. Podaci su analizirani u dokumentima Svjetske banke, Poverty Assessment I i II i Tržište rada u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, te u UNDP Izvještaj o humanom razvoju 2002. i 2003. Anketa/studija također daje informacije za Srednjoročnu razvojnu strategiju BiH (PRSP) (vidi poglavlje Ekonomske strategije).

U ovom dijelu možete pronaći i IMF dokument koji predstavlja makroekonomske uvjete u BiH, BiH; Konsultacije o Članu IV 2004: Izjava po završnoj misiji, i detaljnu antropološku studiju koju je provela Svjetska banka, Studija institucija lokalnog nivoa i društvenog kapitala, koja ispituje društvene strukture i institucije.

Ove studije predstavljaju samo početak. Postoji potreba za mnogo bogatijom slikom poslijeratnog bh. društva, koja bi pokrivala područja poput efekata deindustrijalizacije, uslova života među ruralnim stanovništvom, modele razvoja privatnog sektora i sve širi procjep u nivoima razvoja među različitim regijama. Samo bh. građani u vlasti i u građanskom društvu mogu provesti ovo detaljno istraživanje. Međutim, materijal u ovom dijelu daje bitnu početnu tačku.

 1. Čaušević Fikret: International Support Policies to South-Eastern European Countries - Lessons (Not) Learned in BH, Chapter V - Employment and privatization
 2. BiH Ministry of Foreign Trade and Economic Relations - Office of the Coordinator for PRSP: The Second Draft of the Poverty Reduction Strategy Paper for BiH (PRSP), Extract: Poverty Profile for BiH
 3. Department for International Development (DfID): Employment and Labour Market and Potential for Policy Development in Bosnia and Herzegovina, October 2002
 4. Department for International Development (DfID): Employment and Labour Market and Potential for Policy Development in Bosnia and Herzegovina, October 2002
  Annexes A-D
  English  
 5. Department for International Development (DfID): Employment and Labour Market and Potential for Policy Development in Bosnia and Herzegovina, October 2002
  Annexes E-J
  English  
 6. International Monetary Fund (IMF): Country Report No. 02/191 - Bosnia and Herzegovina: Request for Stand-by Arrangement, August 2002
 7. International Monetary Fund (IMF): BiH, 2004 Article IV Consultation: Mission Concluding Statement, December 2003
 8. Stojanov, Dragoljub: International Support Policies to South-Eastern European Countries - Lessons (Not) Learned in BH, Chapter IV, Bosnia-Herzegovina since 1995: Transition and reconstruction of the economy
 9. United Nations Development Program (UNDP): Bosnia and Herzegovina, Human Development Report 2002
 10. United Nations Development Program (UNDP): BiH, Human Development Report, Millennium Development Goals 2003
 11. World Bank (WB): Bosnia and Herzegovina - Local Level Institutions and Social Capital Study, June 2002
 12. World Bank (WB): Labour Market in Postwar Bosnia and Herzegovina, November 2002
  English  
 13. World Bank (WB): Labour Market in Postwar Bosnia and Herzegovina, November 2002
  Executive Summary, Chapter 2, Chapter 7
 14. World Bank (WB): Bosnia and Herzegovina Poverty Assessment:
  Vol I Main Report, November 2003
  English  
 15. World Bank (WB): Bosnia and Herzegovina Poverty Assessment:
  Vol II Data on Poverty, November 2003
  English  

This Resource Kit is also available in English.