Regija

The region

Ovaj dio nudi mali izbor dokumenata o regionalnim razvojima na Zapadnom Balkanu. Put u stabilnost i prosperitet u jugoistočnoj Evropi: dokument o regionalnoj strategiji Svjetske banke bio je osnovna ekonomska strategija iza Pakta stabilnosti iz 2000. godine. Tranzicija: prvih deset godina – analize i lekcije za istočnu Evropu i bivši Sovjetski Savez, Svjetske banke daje pregled lekcija tranzicije iz post-komunističke Evrope. Zapadni Balkan u tranziciji je periodični dokument Generalne direkcije za ekonomska i finansijska pitanja Evropske komisije, koji daje pregled makroekonomskih uslova širom regije. Inflexibility Trap Ivana Krasteva jedan je od velikog broja interesantnih diskusionih dokumenata koje je napravio Centar za liberalne strategije u Sofiji, jedan od vodećih instituta regije.

 1. Economist Intelligence Unit: Economies in Transition: Eastern Europe and the Former Soviet Union, Regional Overview, March 2003
  English  
 2. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): Law in Transition, Special addition on South-Eastern Europe, Spring 2002
  English  
 3. European Economy/European Commission - Occasional Papers: The Western Balkans in Transition, January 2003
 4. European Institute/CEPS: A Comprehensive Trade Policy Plan for the Western Balkans: A bold initiative to bring more stability and prosperity to south eastern Europe, 2000
  English  
 5. Krastev, Ivan: The Inflexibility Trap: Frustrated Societies, Weak State and Democracies, February 2002
  English  
 6. World Bank (WB): The Road to Stability and Prosperity in South Eastern Europe: A Regional Strategy Paper, March 2000
 7. World Bank (WB): Transition: The First Ten Years - Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2002

This Resource Kit is also available in English.