Ekonomske strategije

Economic strategies

Razni ekonomski strategijski dokumeti napisale su bh vladina tijela, međunarodne organizacije ili jedne i druge u suradnji. Oni se kreću od Srednjoročne razvojne strategije (PRSP) – veliki poduhvat koji je uključivao nekoliko nivoa vlasti, do lokalnih razvojnih planova koje su pripremile opštine. Ovdje je priložen mali izbor dostupan u elektronskom obliku.

Makroekonomska vizija razvoja Federacije, iz jula 2001. godine bila je osnovna politička platforma bivše koalicijske Vlade Alijanse. Također smo uključili dva strategijska dokumenta koje je pripremila Vlada Republike Srpske. Ovi dokumenti su dostupni samo na lokalnom jeziku na kojem su pisani. Također smo uključili lokalni plan razvoja za Mostar koji je priremio CARE-ov QIF program, kao primjer velikog broja sličnih dokumenata koji su pripremljeni na lokalnom nivou uz međunarodnu pomoć. Dokument Poslovi i pravda – naš plan i program pripremio je OHR-a i zatim su ga razna tijela BiH vlade prezentirale Vijeću za provedbu mira, nakon oktobarskih izbora iz 2002.

PRSP predstavlja novu vrstu inicijative – prvi pokušaj da se izgradi sveobuhvatni, međuresorni okvir politike, kojeg vodi Ured koordinatora BiH za PRSP pri Vijeću ministara. Priprema PRSP je uvjet za dobivanje koncesionih pozajmica Svjetske banke i IMF-a. Pripremljen je kroz ekstenzivan proces konsultacija između raznih vladinih tijela i interesnih grupa i završen marta 2004. U ovom dijelu smo uključili kompletan tekst na engleskom jeziku i sažetak na bosanskom. Kompetan tekst na bosanskom jeziku možete pronaći na PRSP stranici.

 1. BiH Ministry of Foreign Trade & Economic Relations: Strategy of Foreign Trade Policy and Support to Exports, October 2003
 2. BiH Ministry of Foreign Trade and Economic Relations - Office of the Coordinator for PRSP: BiH Medium-Term Development Strategy (PRSP) (2004-2007)
  English  
 3. BiH Ministry of Foreign Trade and Economic Relations - Office of the Coordinator for PRSP: BiH Medium-Term Development Strategy (PRSP) (2004-2007)
  I.5. Executive Summary
 4. Bosnia and Herzegovina: NEAP - National Environmental Action Plan BiH, March 2003
  English  
 5. CARE International: EU/QIF (European Union / Quick Impact Facility) Project: Selection of documents
  Economic development of Mostar
 6. Government of the Federation of B-H: Makroekonomska vizija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, July 2001
 7. Government of the Republika Srpska: Analiza stanja i prijedlog programa razvoja male privrede u RS
 8. Government of the Republika Srpska, Ministry of industry and technology: Strategija industrijske politike Republike Srbske, Sept. 2000
 9. Office of the High Representative (OHR): Jobs and Justice, Our Agenda

This Resource Kit is also available in English.