Javne finansije

Public finance

Kako se međunarodna pomoć Bosni i Hercegovini smanjuje, postoji povećana zabrinutost za održivosti javnih finansija BiH. U skorije vrijeme pažnja je fokusirana na težinu javnih rashoda u bh. oslabljenoj ekonomiji, na veličinu plata javnog sektora, na bh. kreditnu sposobnost i sposobnost otplate stranog duga i na održivost poreske baze. Pitanje kako odgovoriti na ove pritiske vjerovatno će postati vruće tema u bh. politici u nadolazećem periodu. Planirano uvođenje PDV (poreza na dodanu vrijednost) također će izazvati nove polemike o fiskalnom federalizmu - t.j. o tome kako se sredstva i odgovornosti za rashode dijele između pojedinih nivoa vlade.

Primarni izvor informacija o bh. javnim finansijama je Pregled javnih rashoda i institucija (PEIR) Svjetske banke – dokument od 175 stranica objavljen u 2002. godini, koji pregledava sveukupni bh. fiskalni okvir, te daje detaljnu analizu rashoda za socijalnu zaštitu, obrazovanje i zdravstvo. Dokument također obuhvata institucionalnu dimenziju javnih rashoda, uključujući budžetarni proces. PEIR prati jednako sveobuhvatna studija o fiskalnom federalizmu (Creating a Stable Decentralised Fiscal System, ovdje samo na engleskom) koja razmatra raspodjelu sredstava preko nivoa vlade. Dokument EU, Studija o potencijalnim izvorima prihoda za institucije BiH također sadržava interesantnu diskusiju o fiskalnom federalizmu i BiH.

Uključili smo i još nekoliko studija koje je pripremila Svjetska banka: BiH: Towards Financial Sustainability and Creditworthiness (samo na engleskom), iz oktobra 2001. godine, koja analizira bh. buduće izglede pristupanja međunarodnom kreditu; Izvještaj o ocjene nabavki u zemlji za 2002. godinu; RTI (za Svjetsku banku) Savjetodavni dokument o regulatornom okviru i institucionalnim pitanjima: Krediti koje uzima općina u BiH; i raniji dokument o fiskalnom federalizmu, Fiskalni federalizam u BiH: Izazovi Daytona, iz januara 1997. godine.

USAID dokument, Transformacija Zavoda za platni promet u Bosni i Hercegovini: Funkcionalna analiza i strategijski plan implementacije, pripremljen je prije nego što su zavodi za platni promet ukinuti, ali daje koristan historijski kontekst. Također smo uključili neke primjere nedavnih izvještaja tri vrhovne institucije za reviziju računa, na državnom i entitetskom nivou. Drugi izvještaji vrhovnih institucija za reviziju mogu se pronaći na: BiH, Republika Srpska, i Federacija.

 1. Čaušević Fikret: International Support Policies to South-Eastern European Countries - Lessons (Not) Learned in BH, Chapter VI - Fiscal Structure in B-H and the Problems it Generates
 2. Bosnia and Herzegovina, Ministry of Finance and Treasury: Informacija o stanju vanjske zaduzenosti na dan 31.12.2003
 3. European Commission: Study on Potential Revenue Sources for the Institutions of Bosnia and Herzegovian, 2004
 4. Federation of Bosnia and Herzegovina: Public Investment Programme for the Federation of Bosnia and Herzegovina for the period 2004-2006
 5. Federation of Bosnia and Herzegovina Budget Audit Office: Public Report on Federation of BiH 2001 Budget Audit
 6. Federation of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Finance: 2004 Budget Framework Paper - Medium Term Expenditure Framework 2004-2006, July 2003
 7. Glavna sluzba za reviziju javnog sektora Republike Srpske: Izvjestaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvjestaja Ministarstva odbrane i Vojske Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2002
 8. RTI: Advisory note on regulatory framework and institutional issues: Municipal borrowing in BiH, January 2000
 9. The Office for Auditing of Financial Operations of the Institutions of Bosnia and Herzegovina: Report on the Audit the Presidency of Bosnia and Herzegovina Year 2001
 10. The Supreme Office for the Republic of Srpska, Public Sector Auditing: Report on the Audit of Financial report of RS Ministry of defence and Army for period of 01.01.-31.12.2002
 11. USAID: Transformation of Payment Bureaus in Bosnia and Herzegovina: Functional Analysis and Strategic Implementation
 12. World Bank (WB): Bosnia and Herzegovina From Aid Dependency to Fiscal Self-Reliance, A Public Expenditure and Institutional Review, October 2002
 13. World Bank (WB): Bosnia and Herzegovina Country Procurement Assessment Report, June 2002
 14. World Bank (WB): Fiscal Federalism in BiH, The Dayton Challenge, January 1997
 15. World Bank (WB): Creating a Stable Decentralised Fiscal System (Main report)
  English  
 16. World Bank (WB): Bosnia and Herzegovina Towards Financial Sustainability and Creditworthiness, October 2001
  English  

This Resource Kit is also available in English.