Socijalni sistem

Social system

Ovaj dio nudi informacije o različitim aspektima socijalne politike u BiH, uključujući socijalnu zaštitu, zdravstvo i obrazovanje. DFID projekt nudi detaljnu studiju o opštinskim mehanizmima socijalne zaštite, posebno Centara za socijalnu zaštitu. Članak koji je napisao Paul Stubbs, Socijalni sektor ili devalviranje značaja socijalne politike, iz 2001. godine daje kritičku studiju historijske i institucionalne pozadine socijalne politike. Uključili smo i Analize i preporuke za Ministarstvo rada i socijalne politike u Tuzlanskom kantonu koje je proizveo OSCE-ov Program za kantonalnu pomoć u septembru 2002. godine – samo jedan primjer raznih kratkih izvještaja koje je uradio CAP program.

Postoji i studija Svjetske banke o Programima za borce u BiH i izvještaj Vijeća Evrope Obrazovanje u Bosni i Hercegovini, Upravljanje, finansiranje i rukovođenje. DFID projekt je napravio konsolidirani 1999 Health Resource Accounts in BiH, Reports of Methods and Results (ovdje samo na engleskom), koji je sada zastario, ali ostaje najnovija kompilacija podataka o zdravstvu. UNHCR je napravio studiju o Zdravstvenoj zaštiti u BiH u kontekstu povratka izbjeglica i raseljenih lica (ovdje je cijeli tekst na engleskom i sadržaj na bosanskom), a UNDP doprinosi nedavne studije o Mladi u BiH u 2003. godini i Porodice u kojima je nosilac domaćinstva žena.

Iz PRSP smo za ovo poglavlje izdvojili tri Sektorska prioriteta. Dodatne informacije su dostupne na PRSP. PEIR Svjetske banke, (vidi poglavlje Javne finansije ), također uključuje detaljne informacije o obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

 1. BiH Educational Authorities: Shared modernisation strategy for primary and general secondary education in BiH, October 2003
  English  
 2. BiH Ministry of Foreign Trade and Economic Relations - Office of the Coordinator for PRSP: The Second Draft of the Poverty Reduction Strategy Paper for BiH (PRSP), Extracts
  Sectoral priorities - Education
 3. BiH Ministry of Foreign Trade and Economic Relations - Office of the Coordinator for PRSP: The Second Draft of the Poverty Reduction Strategy Paper for BiH (PRSP), Extracts
  Sectoral priorities - Health care
 4. BiH Ministry of Foreign Trade and Economic Relations - Office of the Coordinator for PRSP: The Second Draft of the Poverty Reduction Strategy Paper for BiH (PRSP), Extracts
  Sectoral priorities - Social and pension policy
 5. Council of Europe: Education in Bosnia-Herzegovina, Governance, Finance and Administration, November 1999
 6. Department for International Development (DfID): Consolidate Municipal Level Review And Analysis Report, July 2002
  English  
 7. Department for International Development (DfID): 1999 Health Resource Accounts in BiH, Reports of Methods and Results
  English  
 8. Gregson, Kendra J.: Veterans' Pogramm in Bosnia-Herzegovina, June 2000
 9. Kušljugić, Mirza: International Support Policies to South-Eastern European Countries - Lessons (Not) Learned in BH, Chapter IX, Restructuring Higher Education and Scientific and Technological Development
 10. OSCE - CAP Project: Analysis and Proposal for the Ministry of Labor and Social Policy in Tuzla Canton, September 2002
 11. Stubbs, Paul: International Support Policies to South-Eastern European Countries - Lessons (Not) Learned in BH, Chapter VIII, "Social Sector" or the Diminution of Social Policy? - Regulating Welfare Regimes in Contemporary BH
 12. UNHCR: Health Care in BiH in the context of the return of refugees and displaced persons, July 2001
 13. United Nations Development Program (UNDP): Youth in Bosnia-Herzegovina 2003
 14. United Nations Development Program (UNDP): Female headed households in BiH, May 2003

This Resource Kit is also available in English.