Gerald Knaus Gerald Knaus (Austrija) je predsjedavajući ESI-a od njenog osnivanja. Nakon završenih studija na Oxfordu, u Briselu i Bolonji, 1993./'94. je predavao ekonomiju u Ukrajini i proveo pet godina radeći za nevladine i međunarodne organizacije u Bugarskoj i Bosni i Hercegovini. Od 2001. do 2004. godine bio je direktor Odsjeka za analizu EU stuba u Misiji UN-a na Kosovu (UNMIK). Zajedno sa Roryem Stewartom 2011. je bio koautor knjige "Može li intervencija uspjeti?" On je također koautor više od 80 izvještaja ESI-a, kao i scenarija za 12 televizijskih dokumentaraca o Jugoistočnoj Evropi. Jedan je od članova osnivača Evropskog vijeća za vanjske odnose (ECFR) i pet godina je bio pridruženi saradnik Carr centra za politiku ljudskih prava Kennedy škole na Harvardu, gdje je kao gost saradnik 2010./'11. držao predavanja o intervenciji i izgradnji države. 2016./'17 bio je Mercator-IPC Senior Fellow u Istanbulu. On piše na svom blogu www.rumeliobserver.eu.
Gerald Knaus about ESI. Video: now-mensch.org

Kontaktirajte Gerald Knaus

Gerald Knaus