Na konferenciji održanoj 1. februara 2004. u Vilton parku (Wilton Park), ESI je političkim liderima Albanaca i Srba sa Kosova predočio svoju analizu teške socio-ekonomske situaciie u Mitrovici.

ESI je 2004. takođe predstavio predlog za izlazak iz teške situacije.

"Narod ili teritorija? Predlog za napredak Mitrovice"

Nakon konferencije ESI je svoj plan predočila i svim zainteresovanim stranama u Mitrovici i drugim delovima Kosova, Sekretarijatu UN u Njujorku, Havijeru Solani u Briselu i ministrima spoljnih poslova širom Evrope.

Usledile su brojne reakcije kako kosovskih političara, tako i u svetskim medijima.

Marta 2004. ESI i Fondacija kralja Boduena (Baudouin Foundation) okupili su u Briselu kreatore politika gde je ESI, zajedno sa tadašnjim premijerom Kosova Bajramom Redžepijem (Bajram Rexhepi) i članom predsedništva skupštine Kosova Oliverom Ivanovićem izložio konkretan plan.

ESI predlog u Briselu

ESI/LLA Director Gerald Knaus presenting ESI Mitrovica proposal to Heads of Mission, SRSG Hari Holkeri and KFOR at the house of UK Head of Mission in Pristina

Predsednik ESI Gerald Knaus predstavlja predlog ESI za Mitrovicu šefu UNMIK-a Hariju Holkeriju i predstavnicima KFOR-a u rezidenciji šefa britanske diplomatkse misije u Prištini.

ESI je producent dokumentarnog filma – HRONIKA NAJAVLJENE SMRTI – koji je više puta prikazan na lokalnim televizijskim stanicama.

Novo usmerenje za Mitrovicu: Agenda za lokalni ekonomski razvoj. Ovde pritisnite za verziju na engleskom, albanskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom.

Slike i mape Mitrovice

Prezentacija o Mitrovici

Majkl Palere (Michael Palairet) - Trepča: Industrijski gigant Kosova

Kosovo
Return to Europe film
ESI Kosovo reports
Kosovo picture stories
Recommended reading
ESI aims to contribute to a more informed and objective debate regarding the future of Kosovo by sharing new and interesting studies. More…
Literary walk
Places
Portraits