Evropska Inicijativa za Stabilnost - ESI - 25. februar 2020., 10:10
URL:

Berlin

Grossbeerenstrasse 83
10963 Berlin
NJEMAČKA

Tel: +49 30 53214455
Fax: +49 30 53214457
E-mail: berlin@esiweb.org

Gerald Knaus
Predsjednik Izvršnog odbora

Christian Altfuldisch
Rukovodilac proj

Brisel

Tel: +32 2 5370324
Fax: +32 2 7355938
E-mail: brussels@esiweb.org

Alexandra Stiglmayer
Viši analitičar

Beč

Phorusgasse 12/5
1040 Beč
AUSTRIJA

Tel: +43 676 7355999
E-mail: vienna@esiweb.org

Kristof Bender
Viši analitičar

Opće informacije: Ako imate opća pitanja o ESI, molim pišite na info@esiweb.org.

Brošura: Ako biste željeli biti obaviješteni o novim izvještajima, molim kliknite ovdje da se pretplatite na  ESI brošuru.

Website: Ako primijetite neke greške, nešto ispušteno ili nepravilno na ESI website, ili ako imate neki drugi komentar, molimo kontaktirajte Christian Altfuldisch, koji je odgovoran za dizajn i održavanje ovog site.

Finansiranje: Za više informacija o finansijskoj podršci radu ESI, molimo vidite ESI finansiranje.


© Evropska Inicijativa za Stabilnost - ESI 2020
25. februar 2020., 10:10