Budapest, view from Gellért Hill. Photo: Alan Grant
Budapest, view from Gellért Hill. Photo: Alan Grant

Kao neprofitni istraživački institut, ESI zavisi od finansijske podrške raznih institucija. Da bi bio sigran da ima najširu mrežu stručnosti, ESI usko surađuje sa drugim istraživačkim institutima, vladama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, medijima i privatnim sektorom.

Zahvaljujući našoj jedinstvenoj mreži strateških partnera i onih koji nas podržavaju, u mogućnosti smo besplatno ponuditi naše analize i usluge.

Sa zahvalnošću priznajemo velikodušnu potporu svih onih koji nas podržavaju i cijene naš rad i pružaju finansijsku podršku. Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) podržava naš rad na području EU proširenjaizgradnje kapaciteta, i odnosa između EU i Turske. Fondacija Mercator (Stiftung Mercator) i Robert Bosch fondacija (Robert Bosch Stiftung) omogućili su naš rad na projektu Bijele liste, koji ima za cilj ukidanje viza za sve zemlje zapadnog Balkana i Tursku. Fondacija za promociju otvorenog društva podržava naš rad u promociji reformi ključnih europskih institucija kako bi omogućili robusniji odgovor na kršenje ljudskih prava, najviše kada su u pitanju politički motivirana zatvaranja i mučenje. ERSTE fondacija (ERSTE Stiftung) podržava rad ESI-a na Balkanu i vezano za proširenje EU, uključujući i naš portal o proširenju EU. ERSTE fondacija je također financirala dokumentarne filmove Return to Europe (Povratak Europi).

Ministarstvo vanjskih poslova Švicarske podržalo je naš rad u zagovaranju inkluzivne debate o obrazovnom sistemu Kosova. Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske podržalo je naše istraživanje zastoja u procesu pridruživanja Makedonije u EU. Europska komisija podržala je naš istraživački rad na projektu odnosa EU i Turske. Fondacija Charles Stewart Mott pomogla nam je da podržimo napore u mapiranju lokalnih društvenih i ekonomskih trendova. Ministarstvo vanjskih poslova Norveške i Britanski Ured za vanjske poslove i komonvelt podržavali su naše istraživanje u općinama i omogućili nam da naš rad predstavimo široj zajednici. Britanski Odjel za međunarodni razvoj podržavao je procjenu uprave u BiH. Fond otvorenog društva bio je jedan od glavnih financijera, koji je također podržao izgradnju kapaciteta na Kavkazu. Ne bismo bili u mogućnosti organizovati konferencije bez saradnje sa partnerima kao što su Wilton Park i King Baudoun Fondacije. U prošlosti, vlade Švedske, Slovenije, Irske, Kanade, Njemačke i Ambasade Nizozemske u Sarajevu bili su posvećeni partneri ESI-a, financirajući naše istraživanje i studije. Institut za mir SAD-a je financirao ESI-ev projekt u Crnoj Gori, omogućivši nam da objavimo dva velika izvještaja i policy preporuke. Institut za međunarodne odnose Švedske sponzorisao je i zajednički organizovao ESI-ev prvi brainstorming seminar na visokom nivou, pozvavši ključne donosioce odluka i regionalne stručnjake da razviju nove koncepte politika za budućnost. Osnovno finaciranje omogućeno je iz različitih izvora, najviše od German Marshall Fund SAD-a i Vlade Švedske koja je podržala naš rad na Balkanu i u Turskoj. Uz njihovu velikodušnu podršku, sve ove institucije su omogućile nam da direktno podržimo donosioce političkih odluka u donošenju teških odluka o kompleksnim pitanjima.

Svojom velikodušnom podrškom, sve ove institucije su nam omogućile da direktno pomognemo kreatore politike u njihovim teškim odlukama o kompleksnim pitanjima. Zahvaljujemo se svim onim koji su nas podržavali za njihovu stalnu podršku, ohrabrenje i finansijsku pomoć.Oni koji trenutno podržavaju naš rad:

Swedish International Development Cooperation Agency

Sida

Stiftung Mercator

Stiftung Mercator

Foundation to promote Open Society

Foundation to promote Open Society

ERSTE Stiftung

DIE ERSTE österreichische Spar-Casse PrivatstiftungOni koji su podržavali naš rad u prošlosti:

Robert Bosch Stiftung

Robert Bosch Stiftung

Swedish Government

Swedish Government

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

Open Society Institute

Open Society Institute

Rockefeller Brothers Fund

Rockefeller Brothers Fund

Charles Stewart Mott Foundation

Charles Stewart Mott Foundation

Department for International Development (DFID)

Department for International Development (DFID)

European Commission

European Commission

Department of Foreign Affairs and International Trade

Department of Foreign Affairs and International Trade

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve

Departement of Foreign Affairs

Department of Foreign Affairs

Auswärtiges Amt

Auswärtiges Amt

Udenriksministeriet

Udenriksministeriet

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

United States institute Of Peace

United States institute Of Peace

Utrikespolitiska Institutet

Utrikespolitiska Institutet

DEZA

DEZA

The German Marshall Fund of the United States

The German Marshall Fund of the United States

Foreign & Commonwealth Office

Foreign & Commonwealth Office

King Baudouin Foundation

King Baudouin Foundation

Körber Stiftung

Körber Stiftung

Wilton Park

Wilton Park
Finansiranje