Back Արարատ կենտրոն - Next 
Ararat_logo1

Արմեն Այվազյան

Ռազմավարական հետազոտությունների Արարատ կենտրոնի տնօրենն է: Քաղաքագիտության պրոֆեսոր է Կառավարման պետական Ակադեմիայում, պայմանագրային հիմունքներով դասավանդում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, նաև Մատենադարանում ավագ գիտաշխատող է (միջնադարյան ձեռագրերի ինստիտուտ):

 

Armen%20Ayvazyan%2033Այվազյանը դոկտորի գիտական աստիճան է ստացել 2004 թ., ատենախոսության թեման է' "Հայաստանի ազգային անվտանգության հայեցակարգի կարևոր տարրերը": 1997-1998 Ֆուլբրայթի ծրագրով եղել է Ստենֆորդի համալսարանում: 1992

August 2010

 Back Արարատ կենտրոն - Next 
    Country profile    
     
Key dates in Armenia-Turkey relations 2008-2010
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարեվոր թվականներ 2008-2010
  Media
ԶԼՄ-ներ
     
Politics: Institutions and people
Քաղաքական գործիչներ: Հաստատություններ և մարդիկ
  NGOs and foundations
ՀԿ-ներ, Հիմնադրամներ
     
Academic institutions and scholars
Գիտական հաստատություններ, գիտնականներ
  Business people
Գործարարներ