Verena Knaus Verena Knaus , ESI'nin Priştina merkezli araştırma ve dışa açılma çabalarına liderlik yapmak üzere 2008 başlarında Balkanlara döndü. 2004'ten 2007 yazına dek, başlıca odağı Türkiye'nin Avrupalılaşma süreci, Orta ve Güneydoğu Anadolu'daki sosyal ve ekonomik değişim ve kadınların pozisyonu olan ESI Türkiye projesini yönetti. Bu yıllar boyunca bir ayağı da Balkanlar'da olan Verena, ESI kapasite geliştirme programının bir parçası olarak Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'taki yeni yeni filizlenen düşünce kuruluşlarıyla yakın çalıştı. Bunun öncesinde, ESU ve UNMIK'in AB ayağı olan, Kosova'daki Öğrenme ve Analiz Birimi bünyesindeki önde gelen saha araştırmacılarından biriydi. Üç yıl boyunca çeşitli disiplinlerden gelen bir araştırmacılar takımını koordine etti ve büyük ölçüde azınlık hakları, Mitrovica, göç ve Kosova'nın ekonomik gelişim potansiyeli üzerine yazılar yayınladı ve tezler savundu. Kurulduğu 1999 yılından beri ESI ile birlikte, Balkan girişimcilerinden oluşan bir ağdan bölgede kalıcı bir varlığı olan güçlü bir kuruma dönüşmesine yardımcı oldu. Verena Oxford Üniversitesi'nde çağdaş tarih ve Bolonya'daki SAIS'te uluslararası ilişkiler ve ekonomi okudu. Kendisi aynı zamanda Yale Üniversitesi'nde Dünya Vatandaşı ve Kosova ile ilgili İngilizce dilinde yazılmış ilk rehber kitabın yazarlarından biri.

İLETİŞİM Verena Knaus

Verena Knaus
Verena Knaus. Photo: Jonathan Lewis